Освітньо-професійні програми

Завантажити файл ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО, ФЕЛЬДШЕР

Завантажити файл ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО, СЕСТРА МЕДИЧНА

Завантажити файл ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Лікувальна справа» початкового рівня вищої освіти (молодший спеціаліст) за спеціальністю 223 Медсестринство галузь знань 22 Охорона здоров’я Кваліфікація: Фельдшер

Завантажити файл ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Сестринська справа» початкового рівня вищої освіти (молодший спеціаліст) за спеціальністю 223 Медсестринство галузь знань 22 Охорона здоров’я Кваліфікація: Сестра медична

Завантажити файл ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Акушерська справа» початкового рівня вищої освіти (молодший спеціаліст) за спеціальністю 223 Медсестринство галузь знань 22 Охорона здоров’я Кваліфікація: Акушерка