Освітньо-професійні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Лікувальна справа»
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ фаховий молодший бакалавр
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 223 Медсестринство
КВАЛІФІКАЦІЯ Фельдшер

Завантажити файл