МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КЗОЗ «ІЗЮМСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХОР

Матеріально-технічна база коледжу відповідає вимогам чинного законодавства, повністю забезпечує навчальний процес, а саме: теоретичні та практичні заняття, для яких відведено 38 кабінетів, 7 лабораторій.

Навчально-матеріальна база для студентів усіх кваліфікацій спільна, тому має місце суміщення лабораторій та кабінетів профільних дисциплін.

Кабінети та лабораторії з усіх дисциплін мають необхідне методичне
забезпечення, естетичне оформлення та обладнання їх відповідають
сучасним вимогам. Всі навчальні кабінети та лабораторії паспортизовані,
мають інструкції з техніки безпеки, журнали інструктажу студентів з
охорони праці та протипожежної безпеки (затверджені інженером з охорони
праці), методичні куточки. Щорічно проводиться їх атестація відповідно до
вимог нормативних документів. Кабінети та лабораторії обладнані
відповідно до потреб спеціальності та до сучасних вимог всім необхідним
для проведення теоретичних та практичних занять, в тому числі: аудіо- і
відеоапаратурою, спеціальним обладнанням, медичною апаратурою,
предметами догляду, медичним інструментарієм, лікарськими засобами,
тренажерами, муляжами, симуляторами, фантомами тощо.

Для удосконалення практичної підготовки студентів працює  тренажерний кабінет невідкладних станів з площею 47,1 м2, розрахований на 20 посадкових місць, в якому студенти відпрацьовують техніку медичних маніпуляцій у позаурочний час.

Кабінет тренінгу має зони відпрацювання та надання допомоги з невідкладних станів в хірургії, педіатрії, акушерстві та внутрішній медицині, які оснащені реанімаційним тренажером, дефібрилятором,  набором шин, акушерськими тренажерами, тренажерами для відпрацювання різних видів ін’єкцій та симуляторами для здійснення необхідних маніпуляцій. Для кращого оволодіння практичними навичками в кабінеті використовуються інформаційні цифрові ресурси, протоколи надання невідкладної допомоги, протоколи з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій, накази Міністерства охорони здоров’я України щодо протоколів надання невідкладної допомоги.

Згідно з наказом  Департаменту охорони здоров’я Харківської  обласної державної адміністрації від 25.12.2015р. № 644  з метою проведення усіх видів практики за коледжем закріплено 13 лікувально-профілактичних закладів, умови яких забезпечують виконання програм у повному обсязі.

З керівниками баз практики складені угоди про співпрацю. Термін їх дії складає до 5 років.

На базах основних лікувальних та лікувально-профілактичних закладів обладнані і функціонують навчальні кабінети, зокрема: терапії, хірургії, педіатрії, акушерства і гінекології, догляду за хворими, інфекційних, шкірно-венеричних, нервових та психічних хвороб.

Кабінети на клінічних базах оснащені діагностичною і лікувальною апаратурою, забезпечені обладнанням, інструментарієм, предметами догляду за пацієнтами. Методичне забезпечення кабінетів відповідає нормативним вимогам:  в наявності навчально-методичні комплекси, інструкції для проведення практичних занять, алгоритми, роздатковий матеріал навчального та контролюючого характеру, протоколи з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій, збірники наказів Міністерства охорони здоров’я України, що регламентують роботу лікувальних закладів.

До навчального процесу залучені: операційні зали, перев’язочні, маніпуляційні, діагностичні кабінети, травмпункти, кабінети функціональної та лабораторної діагностики, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, кабінети профілактичних щеплень, оглядові кабінети.

Студенти мають можливість ознайомитись з новими досягненнями медичної науки, сучасними методами діагностики та лікування, з санітарно-

гігієнічними та бактеріологічними дослідженнями, що викликає підвищену зацікавленість до навчання.

Коледж розташований в двох корпусах і займає площу 5396,0м2.. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів з урахуванням навчання за змінами) становить близько 12,8 м2 на одного студента  та 1 гуртожиток на 145 місць, загальна площа гуртожитку – 2183,6 м2, що підтверджується актами прийому вказаних будівель та землекористування.

У гуртожитку створені всі умови для проживання студентів. Житлові кімнати забезпечені твердим та м’яким інвентарем. Кухні та санітарно-гігієнічні приміщення відповідають санітарним нормам, обладнані газовими плитами, цілодобово подається гаряча та холодна вода. Є кімната відпочинку з телевізором та м’якими меблями. Функціонують кімнати для самопідготовки. У гуртожитку та навчальному корпусі є аптечки для надання першої медичної допомоги, вогнегасники.

Навчальний корпус та гуртожиток коледжу оснащені сучасною пожежною сигналізацією та системами оповіщення про пожежу.

Доступність для осіб з особливими потребами та інших маломобільних груп населення до навчального корпусу та гуртожитку забезпечується пандусами на перший поверх та кнопками виклику (надалі супровід забезпечується черговим членом адміністрації).

Заняття з фізичного виховання проводяться в орендованій спортивній залі площею 826,3 м2 , тренажерній залі площею 31,6 м2 та на спортивному майданчику літнього типу площею 1126 м2.

Коледж оснащено 27 сучасними комп’ютерами, із них 10 ефективно використовуються в комп’ютерному класі, 17 – у навчальних кабінетах для використання мультимедійних технологій.

Крім того, для забезпечення навчального процесу коледж має  6 багатофункціональних пристроїв, 25 принтерів, 5 ксероксів, 8 телевізорів, 15 ноутбуків, 4 мультимедійних проектора, інтерактивний комплект.

Усі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, приєднано до мережі Інтернет, що дає змогу викладачам і студентам користуватися Інтернетом. Створено банк навчальних матеріалів на електронних носіях.

Кабінети і лабораторії оснащені фантомами, муляжами та приладами для моделювання надання невідкладної допомоги, моделями, макетами- тренажерами, манекенами для відпрацювання навичок, скелетами.

Оснащення робочих місць на практичних заняттях з усіх навчальних дисциплін для студентів 100%. З усіх навчальних дисциплін оформлені навчально-методичні комплекси, заняття забезпечені методичними розробками та інструкціями на 100%.

В коледжі постійно проводиться робота із вдосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Колектив коледжу дотримується вимог Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», Положення «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти». У лабораторіях та кабінетах є інструкції з техніки безпеки під час проведення навчального процесу.

Готовність навчального закладу до нового навчального року розглядається на засіданнях педагогічної та адміністративної рад.