Післядипломна освіта

КОНТАКТИ

КЗОЗ «ІЗЮМСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 64309 м. Ізюм вул. Старопоштова, 41. E-mail [email protected]

Завідувач відділенням Матевосян Маріам Меліковна

тел. 050-269-5378

До уваги медсестер,які проходили курси підвищення кваліфікації з 21 лютого по 22 березня,для отримання сертифікатів звертайтесь до Ірини Миколаївни Нескуби .

Тел+380 (95) 562 63 03

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість навчання на контрактній основі – 1300 грн.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Організація роботи відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий коледж» ХОР.

 Комунальний заклад охорони здоров’я «Ізюмський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради проводить діяльність з надання послуг у сфері вищої освіти та фахової передвищої освіти щодо підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з напряму 223 Медсестринство.

 Робота відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів здійснюється відповідно до статті 47 Закону України «Про освіту» та статті 10 Закону України «Про вищу освіту», директивних документів МОЗ та МОН України.

 З 2015 року відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів розпочало свою роботу.

 Відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів працює в тісному співробітництві з закладами охорони здоров`я міста.

 У своїй роботі викладачі використовують сучасні досягнення медичної науки та практичного досвіду закладів охорони здоров’я України, вивчають, узагальнюють та поширюють кращий досвід, методи роботи фахівців, виховують у здобувачів освіти сумлінне ставлення до роботи, прищеплюють знання питань медичної етики та деонтології, уміння ведення міжособового спілкування. Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів на відділенні здійснюється за денною формою навчання з відривом від виробництва. Термін визначається освітньою програмою (1 місяць).

 Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів здійснюється на договірній основі з юридичними і фізичними особами. Згідно із замовленнями і договорами складається план прийняття здобувачів освіти.

 Відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів в установленому порядку:

 розробляє та реалізує освітні програми в межах ліцензованої спеціальності;  забезпечує підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів за розробленими освітніми програмами;

 самостійно визначає форми організації освітнього процесу, зміст програм навчальних дисциплін для забезпечення володіння молодшими спеціалістами сучасними досягненнями медичної науки і практики;

 задовольняє потреби закладів охорони здоров’я та інших зацікавлених підприємств та організацій у підвищенні кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

 Загальне керівництво відділенням підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів здійснюється директором Комунального закладу охорони здоров’я «Ізюмський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради.

 Безпосереднє керівництво відділенням здійснює завідувач відділення.

 Навчання відбувається за наступними освітніми програмами: «Акушерство», «Амбулаторно-поліклінічна справа», «Анестезіологія та реаніматологія», «Гінекологія», «Дерматовенерологія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Інфекційні хвороби», «Лікувальний масаж», «Неврологія», «Наркологія», «Організація охорони здоров’я», «Психіатрія», «Терапія», «Травматологія та ортопедія», «Фізіотерапія», «Функціональна діагностика», «Хірургія» та ін. Після закінчення навчання здобувачі освіти складають комплексний іспит з вивченого матеріалу. Здобувачі освіти відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів при потребі, забезпечуються гуртожитком.

Перелік циклів удосконалення молодших медичних спеціалістів

1. АКУШЕРСТВО (акушерки жіночих консультацій, оглядових кабінетів)

2. АКУШЕРСТВО (акушерки пологових будинків і відділень)

3. АКУШЕРСТВО (акушерки ФАП, здоровпунктів)

4. АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА СПРАВА (медсестри терапевтичних дільниць і відділень профілактики).

5. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ (медсестри – анестезистки відділень анестезіології і реаніматології)

6. ГІНЕКОЛОГІЯ (медсестри гінекологічних відділень і кабінетів)

7. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ (медсестри дерматовенерологічних відділень, кабінетів)

8. ДІЄТОТЕРАПІЯ(медична сестра з дієтичного харчування)

9. ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СМЕЙНА МЕДИЦИНА (медсестри загальної практики – сімейної медицини)

10. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ (медсестри інфекційних відділень та кабінетів)

11. КАРДІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ (медсестри кардіологічних відділень, кабінетів)

12. ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ (медсестри процедурних кабінетів)

13. ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ (медсестри масажних кабінетів)

14. ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА (інструктори, медсестри по лікувальній фізкультурі)

15. МЕДИЧНА СТАТИСТИКА (медстатистики установ охорони здоров’я)

16. НАРКОЛОГІЯ (фельдшери, медсестри наркологічної служби)

17. НЕВРОЛОГІЯ (медсестри неврологічних відділень, кабінетів)

18. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (головні медсестри, акушерки лікпрофустанов)

19. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (старші медсестри, лікпрофустанов)

20. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (фельдшери ФАП, амбулаторій)

21. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (фельдшери, мед.сестри шкіл, інтернатів,ПТУ) .

22. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ (медсестри оториноларингологічних відділень, кабінетів)

23. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ (медсестри очних відділень, кабінетів).

24. ПЕДІАТРІЯ (медсестри дитячих відділень)

25. ПЕДІАТРІЯ(медсестри дитячих дошкільних установ)

26. ПЕДІАТРІЯ (медсестри палат новонароджених)

27. ПЕДІАТРІЯ (медсестри педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, кабінетів профщеплень)

28. ПСИХІАТРІЯ (медсестри психіатричних установ)

29. ТЕРАПІЯ (медсестри терапевтичних відділень, кабінетів)

30. ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ (медсестри травматологічних відділень і кабінетів)

31. ФІЗІОТЕРАПІЯ (медсестри фізіотерапевтичних відділень і кабінетів)

32. ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА (медсестри відділень і кабінетів функціональної діагностики)

33. ФТИЗІАТРІЯ (медсестри протитуберкульозних диспансерів)

34. ХІРУРГІЯ (медсестри хірургічних відділень і кабінетів)

35. ХІРУРГІЯ (операційні та старші операційні медсестри)

36. УРОЛОГІЯ (медсестри урологічних відділень і кабінетів)

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ

Термін навчання — 1 місяць. Щорічно, відповідно до ліцензованих обсягів, коледж проводить підвищення кваліфікації для 500 молодших медичних спеціалістів. ЛІЦЕНЗІЯ на впровадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2021 №53-л «Про ліцензування освітньої діяльності»

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ СЛУХАЧІВ

  Для реєстрації здобувачі освіти повинні мати:

— наказ про відрядження;

— путівка;

— договір.

  КОПІЇ:

— паспорта (1,2, прописка);

— ідентифікаційного кода;

— диплома (+ копія св-ва про шлюб, якщо змінено прізвище);

— попереднього свідоцтва про проходження курсів;

—посвідчення про атестацію;

— трудової книжки.

ЗРАЗОК ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

СВІДОЦТВО №

ДО ДИПЛОМА

 

ПРО  ПРОХОДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ

МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

 

Прізвище   _      _____________

Ім’я   __  _                 __  _ _____

По батькові  _ _______________

 

Відомості про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки

Рік проходження кваліфікації та перепідготовки Заклади, в яких спеціаліст проходив(ла) підвищення кваліфікації та перепідготовки Назва циклу спеціалізації, удосконалення, тематичного удосконалення Тривалість циклу

(в місяцях)

Посада, яку займає спеціаліст під час направлення на підвищення кваліфікації та перепідготовки
 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

Календарний план циклів підвищення кваліфікаці мололших спеціалістів на 2024 рік

 

*Перелік циклів тематичного удосконалення роботи може доповнюватися закладами фахової передвищої/вищої освіти в рамках автономії закладів відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту».