Про нас

КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту коледжу та Ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України в 2020 році.

 

Загальні відомості:

    Галузь знань – 22 Охорона здоров’я

    Спеціальність – 223 Медсестринство

    Освітньо-професійні програми:

    «Лікувальна справа»

    «Сестринська справа»

    «Акушерська справа»

    Освітньо-кваліфікаційний ступінь – фаховий молодший бакалавр

 

 В коледжі працюють висококваліфіковані спеціалісти  вищої та І категорії. Серед викладачів має звання «Відмінник охорони здоров’я» Золотарьова Олександра Лук’янівна, викладач педіатрії,  «Заслужений лікар України» Кучеренко Віктор Петрович, директор коледжу.

 Педагогічний колектив здійснює підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних медичних працівників, здатних творчо і критично мислити, бути корисними своєму народові.

 Кадровий потенціал, відповідне методичне забезпечення, достатня матеріальна база дозволяють надавати освітні послуги на рівні підготовки фахових молодших бакалаврів.

За роки існування навчальний заклад підготував понад 9000 спеціалістів, які працюють в лікувально-профілактичних закладах України, країнах близького та дальнього зарубіжжя.

Рівень фахової підготовки випускників коледжу високо оцінюється керівництвом лікувально-профілактичних закладів за місцем працевлаштування.

Наразі в коледжі навчаються понад 350 студентів. Коледж має гуртожиток на 150 місць.

Коледжу видано ліцензію щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти.

 В коледжі навчаються понад 350 студентів за спеціальністю Медсестринство галузі знань Охорона здоров’я. Викладання в навчальному закладі ведуть висококваліфіковані спеціалісти І та вищої категорії, викладачі-методисти. Серед викладачів Золотарьова Олександра Лук’янівна має звання «Відмінник охорони здоров’я», директор Кучеренко Віктор Петрович – «Заслужений лікар України».

 За роки існування медичний коледж підготував понад 9000 спеціалістів. Важко знайти місто чи район України, країну зарубіжжя, де б не працювали його випускники.

Щороку випускники коледжу, складаючи ліцензований іспит Крок-М, показують високу якість знань, посідаючи місця в першій двадцятці серед медичних училищ і коледжів України.

 Колектив коледжу плідно працює на вимогу об’єктивних потреб забезпечення обсягів якісної підготовки молодших медичних спеціалістів, впровадження ступеневої медсестринської освіти, подальшого надання первинної медико-санітарної допомоги населенню.

 Основним напрямком діяльності колективу навчального закладу є підготовка висококваліфікованих фахівців для потреб лікувально-профілактичних установ України.

 В 2019-2020 роках коледж пройшов акредитацію освітньо-професійних програм «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа» та отримав сертифікати Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням фахової передвищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра та підвищення кваліфікації молодших медичних працівників у галузі знань 22 Охорона здоров’я.