Практичне навчання

КЗОЗ «ІЗЮМСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 Інструкція щодо проведення виробничої та переддипломної практики студентами у дистанційній формі

1. Загальні організаційні питання:

1) Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), у зв’язку з проведенням активних бойових дій в ході воєнної агресії Російської Федерації в м. Ізюм та Ізюмському районі Харківської області, з метою визначення умов проведення виробничої та переддипломної практики в період дії воєнного стану та його наслідків, студенти проходять практику у дистанційному режимі.

У рамках дистанційного режиму роботи, офіційними є канали зв’язку зі студентами та керівниками практик: Viber, Google Classroom, Classtime, Zoom, Telegram, Skype.

2) Обсяги годин та форма проведення підсумку практики визначається для спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа», «Сестринська справа» та «Акушерська справа», Положенням про проведення практики у КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий коледж »Харківської обласної ради та Програмою переддипломної практики за спеціальністю.

3) Загальна організація дистанційного проходження практики в коледжі та контроль за її проведенням покладається на завідувача навчально-виробничої практики та методичних керівників практики.

2. Завідувач навчально-виробничої практики:

– затверджує робочі програми з переддипломної практики;

– інформує студентів, засобами комунікації щодо проведення форми та графіку консультацій в дистанційному режимі;

– забезпечує розміщення на сайті коледжу всіх необхідних навчальних матеріалів, програм практики, робочих документів з практики для дистанційної роботи студента;

– доводить до відома завідувачів відділень про рівень виконання або невиконання студентами програми практики протягом усього періоду практики;

– у складі комісії приймає заліки з практики.

З. Методичний керівник практики:

– розробляє робочу програму практики відповідно до програми переддипломної практики з урахуванням особливостей дистанційної форми навчання;

– складає індивідуальні завдання студентам, в умовах віртуального лікувально-профілактичного закладу, на якому студент проходив попередні види практики);

– пропонує студентам веб-ресурси для періодичної комунікації з ними та організовує доступний формат проведення консультацій з практики;

– забезпечує своєчасне надання студентам-практикантам необхідних документів для виконання звіту з практики (програми, індивідуального завдання, методичних рекомендацій, форми робочих документів, перелік яких встановлено Положенням про проведення практики в КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий коледж »Харківської обласної ради;

– рекомендує студентам перелік необхідних навчально-методичних матеріалів для дистанційної роботи: електронної науково-медичної літератури, стандартів відповідно до специфіки галузі, навчальних фільмів, інструкцій;

– посилань на інтернет-ресурси відповідних моделювальних програм, віртуальних тренажерів, тощо;

– повідомляє студентів про систему звітності та диференційованого заліку з практики, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, підготовка доповіді, виступу, тощо;

– проводить консультації з практики згідно з затвердженою робочою програмою навчання та веде облік виконаної роботи в індивідуальному журналі дистанційного навчання;

– щопонеділка надає, оперативну інформацію завідувачу з навчально- виробничої практики щодо студентів, відсутніх на консультаціях, які проводяться в дистанційній формі, та технічних проблем при організації дистанційного навчання;

– у складі комісії приймає диференційований залік з практики.

4. Студенти зобов’язані:

– встановити зв’язок із керівником практики засобом використання веб-ресурсів, узгоджених з керівником практики;

– чітко дотримуватись графіку та формату спілкування з керівником практики;

– від керівника практики отримати індивідуальне завдання та консультації щодо оформлення всіх необхідних робочих документів з виробничої та переддипломної практики, розділів звіту;

– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та рекомендації керівника практики;

– відповідати на дзвінки керівника практики та отримувати вказівки через визнані офіційними, на час карантину, канали зв’язку;

– після закінчення практики оформити та своєчасно здати керівнику всю необхідну звітну документацію, індивідуальне завдання, виробничу характеристику, та скласти диференційований залік з переддипломної практики.