НАКАЗ

НАКАЗ
м. Ізюм 1 березня 2022

Відповідно до пункту 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2022 роки (Мінекономіки зареєстровано Галузеву угоду від 18.06.2021 за № 12) необхідно по Комунальному закладу охорони здоров’я «Ізюмський медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради для працівників, які не матимуть змоги виконувати свої посадові обов’язки та буде запроваджений простій необхідно забезпечити:
-оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних та тих, які працюють за сумісництвом, не з їх вини, зокрема на період оголошення епідемії, карантину тощо, в розмірі середньої заробітної плати;
-оплату праці викладачів, вихователів, інших педагогічних працівників закладів освіти у випадку , коли окремі дні ( місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин ( епідемії, метеорологічні умови , карантин тощо), із розрахунку заробітної плати , встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства;
-збереження заробітної плати при дистанційній формі підвищення кваліфікації вчителів , зокрема без відриву від освітнього процесу, та, на період оголошення карантину і здійснення освітнього процесу у дистанційному режимі, оплата праці за фактично виконаний ним обсяг навчального навантаження.
Оплата простою працівників по КЗОЗ «Ізюмському медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради не з їх вини проводити в розмірі середньої заробітної плати.
Нарахування за відповідні місяці проводити відповідно до оформленого табеля робочого часу.

Директор Віктор КУЧЕРЕНКО