Конференції

 

Науково-дослідна робота студентів є однією з основних складових науково-педагогічного зростання викладачів і молодого покоління майбутніх науковців.

Науково-дослідну роботу серед студентів у коледжі координують: заступник директора з навчальної роботи В.С.Сеніна, завідуюча практичним навчанням С.П.Бабенко, методист коледжу Л.І.Тютюнник.

Щороку в коледжі проводиться науково-практична конференція як результат науково-дослідницької роботи студентських гуртків.

За результатами підсумкової студентської науково-практичної конференції: «Розвиток системи охорони здоров’я – побудова безпечного майбутнього», що відбулася 21 травня 2009 року була відібрана найкраща робота, яка була представлена на обласну студентську науково-практичну конференції ВМНЗ I-IIрівнів акредитації Харківського регіону це:

– «Фізична культура, здоровий спосіб життя – запорука міцного життя», студентка Щоткіна Є., керівник – А.О.Ільїна.

За результатами щорічної студентської науково-практичної конференції: «Актуальні питання профілактичної медицини», що відбулася у травні 2010 року була відібрана краща робота на 45-у обласну науково-практичну конференцію студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-II рівнів акредитації Харківського регіону, це:

– «Актуальні питання профілактичної медицини», студенти Фролова О., Варжен А., керівник – І.А.Шоха.

За результатами щорічної студентської науково-практичної конференції: «Роль молодших медичних спеціалістів у збереженні здоров’я населення України», що відбулася 18 травня 2011 року була відібрана краща робота, яка взяла участь у 46-й обласній науково-практичній конференціїстудентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладівI-II рівнів акредитації Харківського регіону, це:

– «Роль медичної сестри у профілактиці суїцидальної поведінки та депресії у молодіжному середовищі», студентка Мозолевська І., керівник – М.І.Ковальова.

За результатами щорічної студентської науково-практичної конференції: «Стан здоров’я населення України та демографічна ситуація», що відбулася в квітні 2012 року була відібрана краща робота, яка взяла участь у 47-й обласній студентській конференції вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації Харківського регіону, це:

– «Проблеми збереження репродуктивного здоров’я молоді», студентка Воронова К., керівник – О.Ф.Северіна.

За результатами щорічної студентської науково-практичної конференції: «Профілактична медицина та валеологія як складові процесу управління здоров’ям нації», на 48-у обласну студентську конференцію вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-II рівнів акредитації Харківського регіону, яка відбулася в травні 2013 року була відібрана краща робота, це:

– «Нетрадиційні засоби підтримання здоров’я», студентка Попович А., керівник – Я.Є.Ровчак.

Основними цілями науково-студентської роботи є створення і розвиток сприятливих умов для формування кваліфікованих фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної роботи, участі їх у фундаментальних та прикладних дослідженнях, що проводяться в коледжі, а також забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості, інтелектуального самовдосконалення, утвердження духовності, моральності, загальнолюдських цінностей.