Річний звіт

м. І з ю м 

Річний звіт

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ «ІЗЮМСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

за 2020-2021 навчальний рік

 м.Ізюм, 2021 р.

 

I.                  Підготовка спеціалістів

 

КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий коледж» ХОР здійснює освітню діяльність щодо підготовки фахівців відповідно до вимог і положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», який набув чинності у липня 2019 року, інших нормативно-правових документів України.

Освітня діяльність КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий коледж» ХОР проводиться згідно з безстроковою ліцензією, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.07.2017 №162-л, якою засвідчується право проведення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.2021 №53-л (зміна назви навчального закладу), наказу Міністерства освіти і науки України від 11.11.2020 №250-л, яким засвідчується право проведення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням фахової передвищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до фахового молодшого бакалавра з ліцензованим обсягом прийому 150 осіб.

У звітному році підготовка фахових молодших бакалаврів здійснювалась за спеціальністю 223 Медсестринство згідно відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, за якою здійснюється підготовка здобувачів фахової освіти за ступенем фахового молодшого бакалавра, галузь знань 22 Охорона здоров’я, в т.ч. за освітньо-професійними програмами:

«Сестринська справа»                       (ліцензований обсяг – 60 осіб

                                                              за регіональним замовленням – 35 осіб,

                                                              за контрактом – 30)

«Лікувальна справа»                           (ліцензований обсяг – 60 осіб

                                                               за регіональним замовленням – 30 осіб,

                                                               за контрактом – 30)

«Акушерська справа»                         (ліцензований обсяг – 30 осіб,

                                                              за регіональним замовленням – 15 осіб,

                                                              за контрактом – 15).

Формування контингенту студентів Комунального закладу охорони здоров’я Ізюмського медичного коледжу Харківської обласної ради проводиться на підставі Положення про приймальну комісію коледжу, розробленого у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. №1085 «Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 06.06.2016 р. №622.

Склад приймальної комісії навчального закладу щорічно обговорюється на засіданні педагогічної ради та затверджується наказом директора коледжу не пізніше грудня поточного року.

Для ефективної роботи приймальна комісія забезпечується необхідною документацією, яка ведеться у відповідності до вимог і правил оформлення.

Зміст роботи приймальної комісії фіксується в протоколах засідань.

У своїй діяльності приймальна комісія керується законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положенням про приймальну комісію, Умовами прийому до фахових навчальних закладів України, наказами, листами та методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, а також іншими нормативними документами.

Підготовка фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 223 Медсестринство здійснюється за очною (денною) формою навчання як за регіональним замовленням, так і на договірних умовах. Прийом студентів до коледжу здійснюється на основі «Правил прийому», які розробляються щорічно у відповідності до «Умов прийому до фахових навчальних закладів України», затверджених відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

З метою забезпечення відбору якісного контингенту студентів зі спеціальності 223 Медсестринство розроблена і працює система профорієнтаційної роботи, дія якої спрямована на роз’яснення серед молоді основних принципів і компетентностей молодшого медичного спеціаліста у відповідності до Державних стандартів підготовки.

У коледжі щорічно проводяться Дні відкритих дверей, розміщуються оголошення у засобах масової інформації, на інтернет-ресурсах, проводяться конкурси фахової майстерності, презентації професій із запрошенням випускників шкіл. Коледж щорічно бере участь у Ярмарку професій м. Ізюма.

Інформація про навчально-виховний процес у коледжі, роботу приймальної комісії розміщена на офіційному сайті коледжу.

Коледж тісно співпрацює з Центром зайнятості молоді, бере активну участь у масових профорієнтаційних заходах.

Регіональний план прийому студентів у коледжі виконується, ліцензований обсяг не перевищується.

Випуск молодших спеціалістів за регіональним замовленням виконується в повному обсязі.

Збереження контингенту студентів здійснюється в першу чергу за допомогою превентивних заходів. Для попередження випадків відрахування студентів за невиконання вимог навчального плану або пропуски занять без поважних причин проводяться наступні заходи:

 • адаптація першокурсників до умов роботи навчального закладу;
 • ознайомлення студентів нового набору та їх батьків із нормативними документами в галузі освіти, Правилами внутрішнього розпорядку коледжу;
 • анкетування та аналіз анкет з метою виявлення здібностей студентів, покращення форм та методів навчання;
 • проведення тематичних виховних годин із залученням випускників, фахівців практичної охорони здоров’я;
 • залучення студентів до участі в роботі предметних гуртків, клубів за інтересами, спортивних секцій, гуртків художньої самодіяльності;
 • проведення викладачами індивідуальних консультацій із навчальних дисциплін;
 • всебічний аналіз стану успішності та відвідувань занять студентами;
 • залучення студентського самоврядування коледжу до вирішення проблем навчально-виховного процесу;
 • систематична індивідуальна робота зі студентами та їх батьками з питань успішності та дисципліни.

            План прийому на 2020-2021 навчальний рік складав 150 чоловік відповідно до ліцензованого обсягу, з них 80 – за державним замовленням, а саме: (20 – Медсестринство, сестра медична  на основі базової загальної середньої освіти, 15 – Медсестринство, сестра медична на основі повної загальної середньої освіти; 30 – Медсестринство, фельдшер на основі базової загальної середньої освіти; 15 – Медсестринство, акушерка на основі повної загальної середньої освіти);  70 осіб за контрактом, а саме:(10 – Медсестринство, сестра медична на основі базової загальної середньої освіти, 15 – Медсестринство, сестра медична на основі повної загальної середньої освіти, 20 – Медсестринство, фельдшер на основі базової загальної середньої освіти, 10 – Медсестринство, фельдшер на основі повної загальної середньої освіти;15 – Медсестринство, акушерка на основі повної загальної середньої освіти).

Всього подано   210 заяв, з цієї кількості 223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа», сестра медична (9кл.) – 48, 223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа», сестра медична (11 кл.) – 44, 223 Медсестринство, ОПП «Лікувальна справа», фельдшер (9 кл.) – 65, 223 Медсестринство, ОПП «Лікувальна справа», фельдшер (11 кл.) – 22, 223 Медсестринство, ОПП «Акушерська справа», акушерка (11 кл.) – 31.

Конкурс заяв за освітньо-професійними праграмами  складав:

Базова загальна середня освіта:

Спеціальність/ОПП Ліцензований обсяг Максимальний обсяг державного замовлення Подано заяв Конкурс на місця максимального обсягу державного замовлення
1 223 Медсестринство

ОПП «Сестринська справа»

30 20 48 2,4
2 223 Медсестринство

ОПП «Лікувальна справа»

45 30 65 2,1
ВСЬОГО 75 50 113 Конкурс в цілому по внз –

2,3

Повна загальна середня освіта:

Спеціальність/ОПП Ліцензований обсяг Максимальний обсяг державного замовлення Подано заяв Конкурс на місця максимального обсягу державного замовлення
всього в т.ч. електр.
1 223 Медсестринство

ОПП «Сестринська справа»

30 15 44 29 2,9
2 223 Медсестринство

ОПП «Акушерська справа»

30 15 31 18 2,1
3 223 Медсестринство

ОПП «Лікувальна справа»

15 0 22 14
ВСЬОГО 75 30 97 61 Конкурс в цілому по внз – 2,0

 

Витримали випробування – 91 особа :  базова загальна середня освіта – 73 особи, повна загальна середня освіта – 18 осіб.

З цієї кількості відповідно по спеціальностях:

 • 223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа», сестра медична (9 класів) – 27 осіб;
 • 223 Медсестринство, ОПП «Лікувальна справа», фельдшер (9 класів) – 46 осіб;
 • 223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа», сестра медична (11 класів) – 15 осіб;
 • 223 Медсестринство, ОПП «Лікувальна справа», фельдшер (11 класів) – 1
 • 223 Медсестринство, ОПП «Акушерська справа», акушерка (11 класів) –

Зараховано до коледжу за освітньо-професійними програмами:

Спеціальність Всього Конкурс

всього

Держ. замовлення Конкурс Контракт Вартість навчан-ня за рік

(грн)

  план факт план факт план факт  
Всього зараховано 150 108 1,4 80 78 1,2 70 30  
223 Медсестринство

«Сестринська справа»

(9 клас)

30 25 0,8 20 20 1,0 10 5 10000
223 Медсестринство

«Сестринська справа»

(11 клас)

30 21 0,7 15 15 1,0 15 6 10000
223 Медсестринство «Лікувальна справа»

(9 клас)

45 46 1,0 30 30 1,0 15 16 11000
223 Медсестринство «Лікувальна справа» (11 клас) 15 2 0,13 15 2 11000
223 Медсестринство «Акушерська справа»

(11 клас)

30 14 0,4 15 13 0,9 15 10000

          Серед зарахованих з числа пільгового контингенту 5 осіб, що мають статус сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, 4 особи, які мають батьків учасників бойових дій, 2 особи з інвалідністю, 7 осіб з числа внутрішньо-переміщених осіб.

          Станом на 1 жовтня 2020 року  в коледжі навчалися 312 студентів, враховуючи 3 студентів, що знаходилися в академічній відпустці. З цієї кількості на бюджеті – 267, на засадах контракту – 45.

За спеціальністю 223 Медсестринство освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 204 здобувача освіти:

          Освітньо-професійна програма «Лікувальна справа»  – 113 студентів.

          На базі 9 класів – 102 студентів (за контрактом – 6; за регіональним замовленням – 96).

          На базі 11 класів –  11 студентів (за контрактом – 0; за регіональним замовленням – 11).

Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» – 82 студентів.

На базі 9 класів – 57 студентів (за контрактом – 5; за регіональним замовленням – 55).

          На базі 11 класів – 25 студентів (за контрактом – 2; за регіональним замовленням – 23).

          Освітньо-професійна програма «Акушерська справа»  – 9 студентів.

На базі 11 класів –  9 студентів  (за контрактом – 1; за регіональним замовленням – 8).

За спеціальністю 223 Медсестринство освітньо-кваліфікаційний ступінь «фаховий молодший бакалавр» 108 здобувачів освіти:

          Освітньо-професійна програма «Лікувальна справа»  – 48 студентів.

          На базі 9 класів – 46 студентів (за контрактом – 16; за регіональним замовленням – 30).

          На базі 11 класів –  2 студента (за контрактом – 2; за регіональним замовленням – 0).

Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» – 46 студентів.

На базі 9 класів – 25 студентів (за контрактом – 5; за регіональним замовленням – 20).

          На базі 11 класів – 21 студентів (за контрактом – 7; за регіональним замовленням – 14).

          Освітньо-професійна програма «Акушерська справа»  – 14 студентів.

На базі 11 класів –  14 студентів  (за контрактом – 1; за регіональним замовленням – 13).

          Протягом навчального року вибуло 5 студента, із них за власним бажанням:

 1. Коструб Є. – ІІ курс ОПП «Лікувальна справа»;
 2. Скрипник К. – ІІ курс ОПП «Сестринська справа»;
 3. Авксентенко О – ІV курс ОПП «Лікувальна справа»;
 4. Зибінська В. – ІІІ курс «Лікувальна справа»
 5. Панасенко Д. – І курс ОПП «Лікувальна справа».

На кінець навчального року знаходяться в академічній відпустці 3 студента:

 1. Савченко К.М. – ІІІ курс «Лікувальна справа»
 2. Клюс А.Р. – ІІІ курс «Сестринська справа»
 3. Губарєва Т.Д. – IV курс «Лікувальна справа».

На кінець навчального року в коледжі навчається 307 студентів, враховуючи  3 особи, що знаходяться в академічній відпустці, випуск на фельдшерському відділенні в кількості 49 осіб та  медсестринсько-акушерському відділенні – 47 осіб («сестринська справа» – 38 осіб, «акушерська справа» – 9 осіб).

За підсумками навчального року  навчаються на «5» – 57 студентів, що складає 16,8%, на «4» і «5» – 128 студентів – 43%, з однією «4» – 3 студента, що складає 0,9%, з однією «3» – 4 студента – 1,3%.

Якісна успішність складає 60,7% .

Абсолютна успішність складає – 100 %.

Аналіз результатів складання ліцензованого інтегрованого іспиту Крок М зі спеціальностей показав, що випускники коледжу володіють достатнім обсягом знань та їх рівнем, що відповідають вимогам навчальних програм. Володіють достатнім клінічним мисленням та умінням аналізувати, оцінювати дані лабораторних та інструментальних методів дослідження, виконувати лікувально-профілактичну роботу в обсязі  компетентності акушерки, медичної сестри, фельдшера.

Іспит Крок М.Акушерська справа складали 9 студентів. Ліцензійний інтегрований іспит Крок М.Акушерська справа 2021 року студенти випускної групи склали на 70,0%. Національний показник складає 77,5%.

Іспит складали 9 студентів, по субтестам отримали наступні результати :

 1. Акушерство – 72,0%
 2. Гінекологія. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї – 72,5%
 3. Педіатрія – 72,8%
 4. Внутрішня медицина – 65,4%
 5. Хірургія – 61,7%
 6. Загальний догляд за хворим та ММТ – 65,7 %
 7. Інші професійно-зорієнтовані дисципліни – 74,1%

Критерії складання тестів:

«не склав» < 55,0% правильних  відповідей

55,0% – 55,3% – низький рівень

56,0% – 90,0% – достатній рівень

90,0% – 100% –  високий рівень

Із 9 студентів склали іспит на «5» – 0 осіб; на «4» – 8 осіб, на «3» – 1 особа.;

Незадовільних оцінок немає.

Достатній рівень знань показали наступні студенти: Шереметьєва О.І..(81,3%),       Просвіріна С.В. (79,3%). Рогова Є.Є.(76,0%).

Практичну частину екзамену проводили в тренажерному кабінеті, робочі місця якого обладнані манекенами, інструментарієм, апаратурою, що передбачені методикою виконання навичок  відповідно до програми клінічних дисциплін.

Студентам пропонувались білети, до яких були включені ситуаційні задачі з акушерства та гінекології, внутрішньої медицини, педіатрії, також були включені питання з охорони праці та охорони праці в галузі.

У процесі складання практичної частини  комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності студенти продемонстрували ґрунтовні знання та професійне володіння практичними навичками. Більшість студентів вміють правильно поставити діагноз, добре володіють маніпуляційною технікою, вміють вибрати правильну тактику при наданні невідкладної допомоги. Це такі студенти: Шереметьєва О.І., Боцман Д.І.

   Були добре засвоєні теми:

 • з акушерства і гінекології: методика обстеження при безплідді, діагностика ознак відшарування плаценти, інструменти для огляду шийки матки, мазки на цитологію, зовнішне акушерське обстеження, гінекологічне обстеження хворих, виконання практичних навичок – проведення первинного туалету новонародженого.;
 • з педіатрії: захворювання нирок, види вигодовування та строки введення прикормів, показання докорму і правила його введення, розрахунки кількості їжі. Виконання практичниї навичок – забір сечі за методом Нечипоренко та Земницькому.;
 • з внутрішньої медицини: клінічні прояви, діагностика та лікування ревматизму, захворювання нирок, захворювання крові, захворювання шлунково-кишкового тракту. Осбливо добре знали ускладнення виразкової хвороби, захворювання печінки. Практичні навички – виконання усіх видів ін’єкцій, проведення лабораторних досліджень.

Але не всі студенти достатньо орієнтувались в постановці правильного діагнозу і  невпевнено демонстрували виконання практичних навичок та вмінь. Це такі студенти: Морозова Я.В.

У відповідях  труднощі викликали такі теми:

 • з акушерства і гінекології: ручне відокремлення плаценти, техніка вимірювання справжньої кон’югати, тактика ведення прееклампсії, клініка та діагностика гонореї, крива базальної температури.
 • з педіатрії: методи подачі кисню дітям з асфіксією, хвороби новонароджених..

 – з внутрішньої медицини: захворювання ендокринної системи: клінічні прояви та допомога при гіпоглікемічній та гіперглікемічній комах. Помилки при виконанні практичних навичок – проведення катетеризації, промивання шлунку, постановка олійної клізми.

В групі А-46 здавали екзамен 9 студентів і  отримали наступні загальні оцінки:

“5”-2 осіб,

“4” – 6 осіб,

“З”-1 особа.

Абсолютна успішність – 100%.

Якісна успішність – 88,9%.

Середній бал – 4,11.

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності повністю відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики акушерки та державним стандартам.

Іспит Крок М. Сестринська справа складали 38 студентів.

Середній показник успішності складає 87,4%.

Національний показник – 77,6%.

Субтести:

 • основи медсестринства – 87,6%
 • медсестринство у внутрішній медицині – 93,9%
 • медсестринство у хірургії – 79,8%
 • медсестринство в педіатрії – 87,5%
 • медсестринство в акушерстві та гінекології – 86%
 • невідкладні стани – 91,1%
 • медсестринське обстеження – 85,8%
 • медсестринський діагноз – 92%
 • планування медсестринських втручань – 85,6%
 • реалізація плану медсестринських втручань – 84,6%
 • інша діяльність та знання медсестри – 86,1%

Критерії оцінювання складених іспитів:

«не склав» – нище 55,0% правильних відповідей,

від 55,3 до 66,0% – «3» – низький

від 66,7 до 92,0% – «4» – середній

вище 92% – «5» – високий

Загальні показники по «Крок М»

«5» – 13 (34,2%)

«4» – 24 (63,2%)

«3» – 1 (2,6%)

Абсолютна успішність 100%

Якісна успішність – 97,4%

Середній бал – 4,32

Найкращі показники складання ліцензійного інтегрованого іспиту показали студенти групи М-41  96% – Блінова Маргарита, Карауш Тетяна, Приходько Ангеліна, групи М-46  94, 7% – Жидкова Юлія. Найнижчі показники складання ліцензійного інтегрованого іспиту показали студенти групи М-41 62,7% – Татарська Юлія, 72% – Плис Юлія, М-46 70,7% Сєдова Єлизавета.

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М. Сестринська справа 2021р. студентами за групами складає:

М-41 (26 студентів) – середній показник успішності складае 87,3%

М-46 (12 студентів) – середній показник успішності складае 87,6%

2.Екзамен з практичного медсестринства проводився в аудиторії, де підготовлені та оснащені робочі місця з дисциплін : м/с у внутрішній медицині, м/с в педіатрії, м/с в хірургії, основи охорони праці та охорона праці в галузі з виставленням однієї оцінки.

Практична частина екзамену передбачає виконання студентом професійно-орієнтованого завдання, яке носить міждисциплінарний комплексний характер для перевірки результатів  навчання і рівня розвитку компетенції. Завдання розробляються враховуючи перелік компетентностей, визначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

       Члени екзаменаційної комісії на практичній частині перевіряли рівень підготовки кваліфікації сестри медичної, необхідний для уміння проводити  сестринське обстеження, медсестринську оцінку стану пацієнта, здорової та хворої дитини та заповнення листа медсестринської оцінки, складання плану медсестринського догляду, уміння  вибрати вірну тактику при наданні екстреної долікарської допомоги, володіння технікою сестринських маніпуляцій, проведення профілактичних заходів, диспансерного спостереження за хворим, уміння проводити пропаганду здорового способу життя, уміння діагностувати найбільш поширену хірургічну патологію, брати участь в реабілітаційних заходах тощо.

На етапі виконання  практичних умінь та навичок члени екзаменаційної комісії звертали особливу увагу на оволодіння студентами навичками професійного спілкування з пацієнтами, навичками сестринської етики та деонтології.

Також в рамках рішення задач з надання невідкладної допомоги випускник повинен був скласти алгоритми дій з обґрунтуванням кожного етапу та виконати необхідні маніпуляції.

       На практичній частині державної комплексної атестації  студенти продемонстрували достатню практичну підготовку зі спеціальності.

       В групі М-41 складали екзамен з практичного медсестринства 26 студентів:

на «5» – 13 осіб – 50%

на «4» – 8 осіб – 30,8%

на «3» – 5 особи – 19,2%

«2» – немає.

Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність – 80,8%

Середній бал – 4,31

В групі М-46 складали екзамен з практичного медсестринства 12 студентів:

на «5» – 4 особи – 33,3%

на «4» – 5 осіб – 41,7%

на «3» – 3 особи – 25%

«2» – немає.

Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність – 75%

Середній бал – 4,08.

При складанні практичної частини екзамену більшість студентів продемонструвала високі знання та професійно виконували навички з наступних тем:

 • медсестринство у внутрішній медицині: добре визначали ускладнення виразкової хвороби; діагностували захворювання кишкового тракту, визначали проблеми пацієнта, складали план сестринського догляду; добре проводили такі маніпуляції: сифонна клізма, промивання шлунку.
 • медсестринство в педіатрії: добре засвоїли характеристику доношеної дитини; оцінювання за шкалою Апгар; захворювання нирок, серцево-судинної системи, органів травного каналу у дітей старшого віку; добре проводили такі маніпуляції: техніка введення БЦЖ вакцини, застосування міхура з льодом, проведення гігієнічної та лікувальної ванн.
 • медсестринство в хірургії: добре засвоїли правила асептики та антисептики; гнійні захворювання шкіри та їх лікування; переливання крові, визначення груп крові; надання першої медичної допомоги при захворюваннях та травмах живота.

Достатньо високу практичну підготовку, уміння застосовувати свої знання в практичній роботі і в різних підрозділах лікувально-профілактичних установ продемонстрували студенти: Блінова Маргарита, Пишна Аліна, Судоргіна Діана, Жидкова Юлія, Куликова Інна.

Але не всі студенти впевнено демонстрували виконання практичних навичок та вмінь, недостатньо орієнтувались в постановці правильного діагнозу. Члени екзаменаційної комісії  зауважили, що недостатню підготовку студенти показали при вирішенні клінічних завдань, формулюванні проблем пацієнтів і складанні плану сестринського догляду з таких питань клінічного медсестринства:

У відповідях  труднощі викликали такі теми:

 • медсестринство у внутрішній медицині: постановка діагнозу туберкульозу легень, вадах серця, анемії; допускали помилки при проведенні дуоденального зондування, введення олійного розчину.
 • медсестринство в педіатрії: захворювання органів дихання та ендокринної системи; введення протидифтерійної сироватки; розрахунки дози інсуліну; взяття мазків із зіва та носа на дифтерію; проведення обробки слизової оболонки порожнини рота при стоматитах.
 • медсестринство в хірургії: синдром тривалого здавлення; визначення площі опіку, опіковий шок; періоди відмороження; зони операційного блоку; охорона праці з дезинфекційними засобами.

Труднощі при медсестринському обстеженні в плануванні медсестринських втручань та реалізації плану втручань виникли у випускників : Сидоренко Валерія. Татарська Юлія, Сєдова Єлизавета, Морозова Діана, Шкарупа Анастасія.

В цілому комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП  «Сестринська справа»  на відділенні (М-41, М-46)  склали з такими результатами:

на «5» –  17 осіб – 44,7%

на «4» – 13 осіб – 34,2%

на «3» – 8 осіб – 21,1%

на «2» – немає

Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність – 78,9%

Середній бал – 4,24

По закінченню роботи екзаменаційна комісія встановила відповідність підготовки випускників освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста та:

 • вирішила питання присвоєння випускникам відповідної кваліфікації «Сестра медична» та видачі дипломів;
 • розробила пропозиції щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців за спеціальністю 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа», сестра медична.

       Державна комплексна атестація студентів  в цілому показала готовність випускників виконувати лікувально-профілактичну роботу в обсязі компетентності сестри медичної, брати участь в рішенні соціальних проблем суспільства.

Комплексний кваліфікаційний екзамен Крок М.Лікувальна справа складали 49 студентів.

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа»  проводився в умовах карантину із дотриманням усіх санітарно-протиепідемічних заходів

Іспит проводився у формі письмового тестування. Загальна кількість тестових завдань – 150 – 99 варіантів. Тривалість тестування 1 хвилина – 1 тестове завдання, тобто 150 хвилин.

Для студентів фельдшерського відділення екзамен проводився в дві зміни в актовій залі з дотриманням санітарно-протиепідемічних заходів в умовах карантину. Ідентифікація студентів проводилась на підставі паспорту.

Впродовж ліцензійного іспиту в аудиторії були присутні представник Центру тестування і представник адміністрації коледжу.

1.Аналіз результатів складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М. Лікувальна справа 2021р. показав, що випускники коледжу володіють достатнім обсягом знань та їх високим рівнем, що відповідає вимогам навчальних програм, клінічним мисленням та умінням аналізувати, оцінювати дані лабораторних та інструментальних методів дослідження, виконувати лікувально-профілактичну роботу в обсязі компетентності фельдшера.

Середній показник успішності складає 89,3%.

Національний показник – 82,9%.

Детальний аналіз проведеного екзамену за субтестами:

 • догляд за хворими та медична маніпуляцій на техніка – 90,2%;
 • внутрішня медицина – 89,4%;
 • хірургічні хвороби – 91,7%;
 • педіатрія – 83%;
 • акушерство і гінекологія – 94,5%;
 • фельдшер ФАПу – 89,6%;
 • фельдшер ШМД – 90,2%;

Критерії оцінювання складених іспитів:

«не склав» – нище 55 % правильних відповідей,

від 55,3 до 69,3 % – «3 – низький»

від 70,0 до 96% – «4 – середній»

вище 96% – «5 – високий»

За підсумками  тестового ліцензованого іспиту студенти фельдшерського відділення отримали:

«5» – 4 (8,2%)

«4» – 41 (83,6%)

«3» – 4 (8,2%)

Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність – 91,8%

Середній бал – 4.0

Найкращі показники складання ліцензованого іспиту показали студенти групи Ф-41: 98% -Супрун К, 97,3% – Волкова Л, 95,3% – Кузякіна В,; студенти групи Ф-42: по 96,7% – Євченко А, Жибіка А, по 96% – Картєчєва В, Цимбал М.

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М. Лікувальна справа 2021р. студентами за групами складає:

Ф-41 (27 студентів) – середній показник успішності – 89,7%

Ф-42 (22 студенти) – середній показник успішності – 91,6%

 1. Практичну частину екзамену проводили в тренажерному кабінеті, обладнаному робочими місцями з муляжами, інструментарієм, апаратурою, що передбачені алгоритмами виконання тих чи інших навичок.

Студентам пропонувались білети, до яких були включені ситуаційні задачі з внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, акушерства та гінекології, практичні навички з цих дисциплін, виписування рецептів, а також були включені питання з охорони праці та охорони праці в галузі.

У процесі складання комплексного кваліфікаційного державного екзамену студенти продемонстрували ґрунтовні знання та професійне володіння практичними навичками.

Більшість студентів вміють вірно поставити діагноз, добре володіють маніпуляційною технікою, вміють вибрати правильну тактику при наданні невідкладної допомоги. Це такі студенти, як:  (Ф-41) Супрун К, Ханін А, Волкова Л, Проценко Д. ; (Ф-42) Шведчиков В, Гудок К, Цимбал М, Новомлинець О..

 Але не всі студенти якісно і швидко демонстрували виконання практичних навичок та вмінь, недостатньо орієнтувались в постановці правильного діагнозу та не змогли обґрунтувати свої відповіді. Це такі студенти: (Ф-41) Монаєнко Т, Шабанова С, Бондаренко В; (Ф-42) М’якота Є, Роздабара В..

При складанні практичної частини іспиту більшість студентів продемонстрували достатні знання та професійне виконання навичок з наступних тем:

 • з внутрішньої медицини: вади серця, ішемічна хвороба серця, бронхіальна астма, невідкладна допомога при легеневій і шлунковій кровотечах;
 • з педіатрії: невідкладна допомога при коматозних станах, анафілактичному шоці, захворювання органів травлення, АФО доношеної та недоношеної новонародженої дитини, природжені вади серця.
 • з хірургії: асептика й антисептика, десмургія, гострий живіт, зупинка кровотеч, вогнепальні переломи;
 • з акушерства та гінекології: діагностика вузьких тазів, діагностика вагітності ранніх і пізніх термінів, доброякісні і злоякісні пухлини жіночих статевих органів, позаматкова вагітність, обстеження вагітних зовнішніми прийомами, ведення пологів при головному та сідничному передлежанні.

У відповідях в практичній частині екзамену труднощі викликали такі питання:

 • з внутрішньої медицини: розділ гематологія, ревматична лихоманка, стадії гіпертонічної хвороби, діагностика раку шлунка. Допускали помилки при виконанні таких практичних навичок, як шлункове та дуоденальне зондування, невідкладна допомога при кардіогенному шоці, гіпертонічному кризі;
 • з педіатрії: Питання імунопрофілактики інфекційних хвороб , захворювання крові. Визначення доз вакцин та сироваток для лікування і профілактики захворювань, проблеми виникли при розрахунках кількості їжі дитині до року на штучному вигодовуванні.
 • з хірургії: гемотрансфузія, ускладнення при переливанні крові, травми голови, попередження травм хребта медичного персоналу. При виконанні таких навичок як невідкладна допомога при хімічних опіках, катетеризація сечового міхура, проба на чутливість до антибіотиків;
 • з акушерства і гінекології: Пізні гестози, аномалії пологової діяльності, ускладнення при переливанні крові та препаратів крові. При виконанні практичних навичок були проблеми при роботі з інструментарієм.
 • з охорони праці та охорони праці в галузі: безпека роботи з дефібрилятором, міри профілактики вибухів під час подачі зволоженого кисню.

Результати практичної частини комплексного кваліфікаційного екзамену:

Група Ф-41 (27 студентів):

на «5» – 9 – 33,3%

на «4» – 11 – 40,7%

на «3» – 7 – 26,0%

«2» – немає.

Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність – 74,0%

Середній бал – 4,07

Група Ф-42 (22 студенти):

на «5» – 9 – 40,9%

на «4» – 9 – 40,9%

на «3» – 4 – 18,2%

«2» – немає.

Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність – 81,8%

Середній бал – 4,23

В цілому комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП  «Лікувальна справа»  49 студентів склали з такими результатами:

на «5» –  18 осіб – 36,7%

на «4» – 20 осіб – 40,8%

на «3» – 11 осіб – 22,5%

на «2» – немає

Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність – 77,05 %

Середній бал – 4,14

По закінченню роботи екзаменаційна комісія встановила відповідність підготовки випускників освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста та:

 • вирішила питання присвоєння випускникам відповідної професійної кваліфікації «Фельдшер» та видачі дипломів з урахуванням рекомендацій циклової комісії;
 • розробила пропозиції щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців за спеціальністю 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа».

Комплексний кваліфікаційний екзамен продемонстрував, що в цілому випускники підготовлені до роботи в лікувально-профілактичних закладах в обсязі компетентності фельдшера.

Випускники КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий коледж» ХОР працюють в усіх галузях охорони здоров’я населення: ЦПМСД, на станціях екстреної і невідкладної допомоги та медицини катастроф, очолюють фельдшерські пункти і пункти охорони здоров’я на підприємствах, в лікарнях та поліклініках, санепідемстанціях.

        Рівень підготовки дає їм право стати повноцінними фахівцями в практичній медицині.

        В коледжі підтримується зв’язок із випускниками. Колишні студенти запрошуються на виховні заходи в групах, на свята, професійні конкурсні заходи. Кожен рік проводяться  зустрічі випускників.

        Зв’язок із випускниками і відгуки від головних лікарів лікувально-профілактичних закладів району і області засвідчують, що рівень підготовки випускників  коледжу відповідає вимогам роботи в лікувально-профілактичних закладах.

         В 2020-2021 навчальному році коледж закінчили 96 студентів. З цієї кількості за держзамовленням – 89 студентів, за контрактом – 7. З них за освітньо-професійними програмами:

 • «Лікувальна справа» – 49 студентів, з цієї кількості 46 – за держзамовленням, 3 – за контрактом;
 • «Акушерська справа» – 9 студентів, з цієї кількості 8 – за держзамовленням, 1 – за контрактом;
 • «Сестринська справа» – 38 студентів, з цієї кількості 35 –  за держзамовленням, 3 – за контрактом.

ІІ. НАВЧАЛЬНИЙ  ПРОЦЕС

 

Для виконання основного дидактичного завдання підготовки кваліфікованих спеціалістів в навчальному процесі використовується взаємодоповнення класичних традиційних методик та результатів творчого пошуку, застосування нестандартних, прогресивних технологій, оригінальних дидактичних ідей і форм, а це вимагає від викладачів досконального знання матеріалу, творчого мислення і умілого керування інноваційними проектами.

Навчальний процес забезпечується двома відділеннями, п’ятьма цикловими методичними комісіями , а саме: ЦМК гуманітарних дисциплін, природничо-наукових дисциплін, клінічних дисциплін, професійно-практичної підготовки з внутрішньої медицини і хірургії та педіатрії та вузьких дисциплін.

Освітній процес у коледжі передбачає проведення навчальних занять, організацію та контроль самостійної роботи студентів, здійснення практичної підготовки, контрольних заходів. Навчальні заняття студентів проводяться у формі теоретичних та практичних занять.

Освітній процес спрямований на формування особистісних, загальних та спеціальних компетенцій, професійного клінічного мислення та інтересу до професії, підвищення культурного рівня студентів. Реалізації змісту підготовки за спеціальністю 223 Медсестринство сприяє методичне забезпечення освітнього процесу.

При складанні навчального плану витримані вимоги щодо співвідношення між циклами підготовки, враховані принципи безперервності теоретичної та практичної підготовки студентів.

Усі дисципліни навчального плану забезпечені програмами. Відповідно до них викладачами розроблено робочі навчальні програми, в яких відображено зміст навчальних дисциплін, послідовність та форми вивчення, форми та зміст контролю рівня знань. Кінцеві цілі вивчення дисциплін відповідають вимогам освітньо-професійної програми.

Розклад навчальних занять складено на підставі робочих навчальних планів відповідно до інструктивних листів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України. Розклад в повному обсязі забезпечує виконання навчального плану та робочих програм, відповідає графіку навчального процесу.

Планом-графіком внутрішнього контролю регламентується організаційна робота щодо підготовки, організації та проведення освітнього процесу, контроль за екзаменаційною сесією, за роботою кабінетів та лабораторій, практичним навчанням, гуманітарною освітою та вихованням студентської молоді, методичною роботою та сприянням працевлаштування студентів на роботу в лікувально-профілактичні заклади.

З метою перевірки рівня знань студентів згідно з положенням «Про організацію освітнього процесу у КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий коледж» ХОР здійснюється поточний контроль методом фронтального опитування, тестування, контрольних робіт, виміру практичних навичок, графічних диктантів, рішення ситуаційних задач, виконання індивідуальних завдань,  мозкового штурму, проведення брейн-рингу та конкурсів, ділових ігр, здача  звітів про проходження виробничих практик тощо.

Загальна навчально-методична проблема, над якою  працює  коледж у 2020-2021 н.р.: «Модернізація професійної підготовки молодших спеціалістів в контексті інноваційної медичної освіти із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій при організації навчально-виховної діяльності», відповідно до якої окреслені приватні навчально-методичні проблеми ЦМК.

Центром навчальної, науково-методичної роботи з викладачами і студентами медичного коледжу є методичний кабінет. Головною метою його діяльності є надання допомоги  викладачам в організації дистанційного навчання, у формуванні їхньої професійної майстерності, цифрової грамотності, онлайн-взаємодії, активізація творчого потенціалу кожного викладача. Методичний кабінет коледжу систематично надавав організаційну та методичну допомогу викладачам, сумісникам та досвідченим викладачам, здійснював пропаганду передового педагогічного досвіду викладачів коледжу, проводив науково-практичні конференції, семінари викладачів з проведенням відкритих занять та позааудиторних заходів, надавав допомогу по розробці навчально-методичної документації відповідно до сучасних вимог, продовжував роботу щодо впровадження нових інформаційно-інноваційних технологій відповідно до науково-методичної проблеми коледжу, систематизував методичні матеріали, які публікуються,

 Вдосконалення фахової майстерності викладачі набувають шляхом взаємовідвідування занять, відвідуванням відкритих занять, проведення предметних декад, конференцій, зумінарів, семінарів, вебінарів, участю в роботі ЦМК, педагогічної ради, методичної ради, шляхом самоосвіти, працюючи з професійною, довідковою та методичною літературою, участю в роботі регіональних та всеукраїнських заходів, на курсах підвищення кваліфікації тощо.

Керуючись Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2020 № 1645-ІІІ та листа МОН України від 12.10.2020 № 1/9-576 з 5 жовтня до 15 листопада в коледжі було запроваджено дистанційне навчання у зв’язку з поширенням Covid-19 (Наказ по коледжу, Лист МОН від 12 жовтня 2020р. № 1/9-576 « Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання». Навесні коледж працював за змішаною формою навчання залежно від епідемічної ситуації.

 Для здійснення змішаного (або дистанційного) навчання у серпні адміністрація коледжу обрала єдиною навчальною платформою Google Classroom. В коледжі продовжено роботу по  впровадженню змішаного навчання при організації навчального процесу, створені кабінети Google Classroom за допомогою набору сервісів від Google G Suite for Education та продовжується робота по наповненню їх контентом.

В зв’язку з тим, що ця форма нашої роботи є новою, необхідно ще багато над чим працювати. Додатково, за проханням студентів, викладачі також використовували такі месенжери, як Viber, Zoom, Telegram, Скайп.

Згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я України з метою встановлення рівня професійної компетентності, що відповідає вимогам Галузевого стандарту вищої освіти, та готовності випускників здійснювати професійну діяльність були проведені ліцензійні інтегровані іспити «Крок М» зі спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я. Студенти успішно склали це випробування.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.04.2021р. № 1/9-229 частина студентів коледжу виявили бажання складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, а саме: з математики – 7 осіб, з української мови і літератури – 8 осіб, з історії України – 5 осіб, з біології – 6 осіб, з іноземної мови (англійська) – 2 особи.

На засідання педагогічної ради  коледжу виносились питання організаційного, проблемно-методичного, навчально-виховного характеру, пов’язані з удосконаленням навчально-виховного процесу, а саме:

 • Підсумки навчально-виховної роботи педагогічного колективу за 2019-2020 навчальний рік і завдання на 2020-2021 навчальний рік.
 • Особливості організації та проведення прийому до коледжу в 2020р. Затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2020-2021 навчальний рік.
 • Студентоцентроване навчання: виклики сьогодення.
 • Деякі проблемні питання освіти та медичної освіти зокрема.
 • Формування інформаційно-цифрової компетентності викладачів.
 • Як викладачам порозумітися з «цифровим» поколінням студентів.
 • Аналіз навчально-виховної роботи педагогічного колективу за І семестр 2020-2021 навчального року і завдання на ІІ семестр.
 • Результати переддипломної практики та державних іспитів зі спеціальності 223 Медсестринство, ОПП «Акушерська справа»
 • Про присвоєння кваліфікації «Акушерка».
 • Фасилітація як ефективний метод організації освітнього процесу.
 • Система науково-пошукової роботи викладачів: реалії, практичний результат та перспективи.
 • Форми та шляхи удосконалення освітнього процесу.
 • Стратегія розбудови наукової роботи під час освітніх перетворень.
 • Результати переддипломної практики та державних екзаменів зі спеціальності 223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа» та ОПП «Лікувальна справа».
 • Присвоєння кваліфікації «Сестра медична», «Фельдшер».
 • Затвердження педагогічного навантаження на 2021-2022 навчальний рік.

Рішення педагогічної ради спрямовувались на вдосконалення підготовки майбутніх спеціалістів на належному теоретичному і практичному рівні. Розглядались також питання пов’язані з підвищенням кваліфікації викладачів на ФПК, атестацією викладачів, вивченням передового педагогічного досвіду.

В коледжі функціонує бібліотека і читальний зал на 25 місць.

Книжковий фонд бібліотеки складає –  20377  примірників, з них суспільно – політичної  літератури – 490, науково – методичної – 942, художньої – 3612, підручників із фундаментальних та професійно – орієнтовних дисциплін – 12117, гуманітарно-соціальних  дисциплін – 3216. За  звітний період  бібліотека новими примірниками не поповнилась.

Число виданих примірників – 18943                                  .

На 2020 рік підписано журналів  та  газет за кількістю 23 примірників, з  них фахових:

 • «Медсестринство»
 • «Лікарська справа»
 • «Сімейна медицина»
 • «Медична освіта»
 • «Український терапевтичний  журнал»
 • «Інфекційні хвороби»
 • «Магістр медсестринство»
 • «Український медчасопос».

За цей період на базі бібліотеки систематично оформлювались інформаційні сторінки , книжкові виставки ,  які були спрямовані на виховання майбутніх фахівців . Серед кращих можна відзначити такі

книжкові виставки :

 • «Справжня добрість» – до 230 – річчя  від дня  народження П.Гулака – Артемовського, укр.письменника (1790 – 1865)
 • «Той квітень не  забудеться  ніколи» – до дня пам’яті   Чорнобильської  трагедії;
 • «Мужай , прекрасне наше  слово…» – до  Міжнародного дня  рідного  слова.

Сайт коледжу містить нормативно-розпорядчу інформацію (ліцензію, статут, положення, інформацію про структуру закладу та спеціальності тощо), є візиткою коледжу (містить історію коледжу, новини, історії з життя студентів), корисний студентам (містить розклад занять та екзаменів, рейтинг успішності студентів), через сайт ведеться профорієнтаційна робота, вступна кампанія. На сайті викладаються кращі матеріали науково-практичних конференцій в яких беруть участь викладачі та студенти коледжу.

В коледжі створені необхідні умови та можливості для успішної організації навчального процесу, а саме: підбір педагогічних кадрів, систематичне підвищення їх кваліфікації, створення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін, інформаційна, комп’ютерна та лабораторна бази, запровадження сучасних педагогічних технологій навчання.

Підводячи підсумки, необхідно відзначити, що робота з організації та проведення теоретичного навчання, всіх видів практики, державної атестації проводиться відповідно до нормативних вимог МОН та МОЗ України.

ІІІ. ПРАКТИЧНЕ  НАВЧАННЯ

 

        Практичне навчання в коледжі сплановано і проводиться згідно з чинними нормативними документами:

 • наказом МОЗ України від 07.12.2005 року № 690 «Про затвердження інструкції про організацію та проведення практики студентів медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації»;  а також у відповідності з програмами навчальної, виробничої та переддипломної практики з усіх спеціальностей.

        На всі види практик  є перелік чинних програм, затверджених наказом директора по коледжу.

        Навчальна практика проводиться в кабінетах та лабораторіях коледжу, а також в навчальних кімнатах, які розташовані  на  навчально-практичних базах КНП Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері», згідно розкладу.

        Наявні кабінети, лабораторії та навчальні кімнати забезпечують виконання  навчальних планів і програм, мають необхідне обладнання, інструментарій, предмети догляду за хворими відповідно  нормам матеріального забезпечення кабінету . Всі кабінети і лабораторії паспортизовані , складені атестаційні карти робочих місць, розроблені перспективні плани оснащення кабінетів сучасним обладнанням відповідно до профілю спеціальностей і вимогам навчального плану.

        Практичні заняття в коледжі проводяться цикловим (основи медсестринства, догляд за хворими) та поточним методом – з терапії, хірургії, педіатрії, акушерства і гінекології та ін.

        Тривалість одного практичного заняття з дисциплін професійної та практичної підготовки складає 3 години, з природничо-наукових дисциплін – 2 години.

        Контроль за проведенням практичних занять здійснюється адміністрацією та головами циклових методичних комісій у відповідності з графіком контролю теоретичних та практичних занять.

В період карантину, для забезпечення безперервності освітнього процесу, студенти проходили виробничу та переддипломну практику у дистанційній формі згідно листів Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 року № 1/9-576 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання», від 13.11.2020 року № 1/9-629, постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09 грудня 2020 року «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» керуючись Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ, «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 104 про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та рішення Харківської обласної державної адміністрації

Практична підготовка студентів коледжу за дистанційною формою організовано на період карантину відповідно до навчальних планів та робочих програм.

Проведення практик (виробничої та переддипломної) дистанційно здійснювалось шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій з використанням Google class, Google-team, Google-тест, Google-meet, Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger, Skype.

При дистанційній формі проведення виробничої та переддипломної практик методичний керівник формував віртуальні класи, до яких приєднувались студенти-практиканти; розміщував завдання для кожного студента відповідно до програми практики; надавав постійну консультативну допомогу студентам-практикантам; перевіряв отримані від студентів результати завдань та оцінював їх.

Виробничу практику в 2020-2021 навчальному році за дистанційною формою проходили 90 студентів (6 навчальних груп).

Група Семестр Тривалість Вид практики Абсолютна успішність Якісний показник %
М-31 2 тиж. Виробнича 100% 75,0%
М-36 2 тиж. Виробнича 100%
Ф-31 9 тиж. Медсестринська 100% 71,2%
Ф-32 9 тиж. Медсестринська 100% 64,3%
Ф-36 9 тиж. Медсестринська 100% 90,1%
А-26 ІV 3 тиж. Догляд за вагітними, роділлями та породіллям, ММТ 100% 78,6%

Переддипломну практику проходили 96 студентів (5 навчальних груп).

Результати проходження переддипломної практики (дистанційно) студентами випускних курсів освітньо-професійної програми «Акушерська справа», «Сестринська справа» та «Лікувальна справа» :

Група Семестр Тривалість Вид практики Абсолютна успішність Якісний показник %
М-41 VІІІ 6 тиж. Медсестринська 100% 88,4%
М-41 VІІІ 6 тиж. Медсестринська 100% 83,3%
Ф-41 VІІ 8 тиж. в якості фельдшера 100% 81,5%
Ф-42 VІІ 8 тиж. в якості фельдшера 100% 81,8%
А-46 VІІ 10 тиж. в якості акушерки 100% 88,8%

           Оцінка з практики занесена в залікову книжку за підписом членів комісії.

          За 2020-2021 навчальний рік студентів, що не виконали програму практики або не склали диференційований залік з негативними оцінками, не було.

          Контроль за ходом усіх видів практики здійснювала завідуюча практичним навчанням.

Всього відвідувань

В тому числі

Різне

Практичні

заняття

Виробнича

практика

Переддипломна

практика

44

8

14

15

7

           Питання практичної підготовки систематично обговорюються на засіданнях циклових методичних комісій, педагогічної ради.

           План роботи завідувача навчально-виробничої практики на 2020-2021 навчальний рік виконаний.

Гурткова робота та наукова творчість студентів.

         Робота гуртків за звітний період проводилася згідно планів, складених керівниками гуртків на початку навчального року.

         Плани роботи гуртків включали проблему і мету роботи, це:

 • поглиблення знань студентів;
 • розвиток наукового мислення;
 • прищеплення навичок самостійної роботи;
 • формування творчого підходу до вирішення проблеми.

         В 2020-2021 навчальному році працювали гуртки гуманітарних, загальноосвітніх, природничо-наукових  та клінічних дисциплін. Всього на базі кабінетів та лабораторій працював 21 гурток.  112 студентів коледжу (35,9% від загальної кількості студентів) відвідували предметні гуртки, з них 9 студентів (8,0%) займалися науково-дослідницькою роботою.

         Робота гуртків була спрямована на поглиблення знань та інтересу до предметів, розвитку навичок дослідницької роботи, виготовленню наочності.

              В коледжі були проведені науково-практичні конференції :

 • «Поширеність надлишкової маси тіла та підвищення артеріального тиску серед школярів м.Ізюма» (гурток «Немовлятко»);
 • «Сучасний стан імунопрофілактики у дітей і підлітків» (гурток «Малятко»);
 • «Збереження репродуктивного здоров»я молоді» (гурток «Лелека»);
 • «Оцінка ступеня статевої зрілості відповідно віку дитини – профілактика порушень репродуктивного здоров»я» (гурток «Гарантоване батьківство»);
 • «Туберкульозу – Ні!» (гурток з внутрішньої медицини);
 • «Залежність захворювань легень від професійних шкідливостей» (гурток з внутрішньої медицини);
 • «Інфаркт міокарду, поширеність захворювання серед населення залежно від статі та віку» (гурток з внутрішньої медицини);
 • «Тютюнопаління та нікотинова залежність серед студентів коледжу» (гурток з основ медсестринства);
 • «Проблеми режиму і раціону харчування студентів коледжу» (гурток з внутрішньої медицини);
 • «Злоякісні захворювання органів кровотворення» (гурток з внутрішньої медицини);
 • «Засоби, що впливають на систему крові» (гурток з фармакології та медичної рецептури);
 • «Посттравматичний стресовий розлад» (гурток нервових та психічних хвороб);
 • «Профілактика психопатії – шлях виховання здорової дитини» (гурток нервових та психічних хвороб);
 • «Невенеричні запальні захворювання статевих органів» (гурток з дерматології та венерології);
 • «Нема цвіту більшого, як цвіт на калині, нема в світі ріднішого, як мати дитині» (літературні пошуки за творчістю українських письменників гурток «Лінгвіст»);
 • «Українське слово у вимірах сьогодення» (дослідження щодо найскладніших уживань та проблемного правопису слів гурток «Лінгвіст»);
 • «Буферні системи та кровотворення, їх функція та значення в організмі людини» (гурток  хімії);
 • «Хімічні засоби, які використовують у побуті та алергічні реакції на них» (гурток хімії).

Були виготовлені стенди:

 • «Сучасні методи дезінфекції» (гурток внутрішньої медицини);
 • «Структура сестринського процесу при гострих пневмоніях» (гурток медсестринства у внутрішній медицині);
 • «Гіпотиреоз. Лімфогрануломатоз» (гурток внутрішньої медицини);
 • «Кровотечі під час вагітності» (гурток «Лелека»);
 • «Каріотип людини» (гурток основ медичної генетики);
 • «Мітоз та мейоз» (гурток основ медичної генетика);
 • «Антибіотики» (гурток фармакології та медичної рецептури).

Наочність має практичну направленість, сприяє розвитку пізнавальної активності студентів та застосування в навчальному процесі.

         Викладачами-керівниками гуртків велась певна робота навчально-виховного характеру по удосконаленню знань, формуванню гармонійно розвиненої особистості.

IV.                 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота в коледжі в 2020-2021 навчальному році була спрямована на реалізацію проблеми, яку обрав педагогічний колектив «Модернізація професійної підготовки молодших спеціалістів  в контексті інноваційної медичної освіти із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій при організації навчальної-виховної діяльності».

 • Тому основними напрямками методичної роботи стали:
 • Протягом 2020-2021 навчального року викладачі коледжу працювали над головним викликом сьогодення – проведення теоретичних, практичних і семінарських занять при змішаному навчанні та у дистанційному форматі.
 • застосування педагогічними працівниками сучасних педагогічних технологій та знань сучасних форм і методів роботи;
 • надання допомоги в організації різних форм дистанційного та змішаного навчання;
 • зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази коледжу, поповнення, вдосконалення стану навчально-методичного забезпечення дисциплін, кабінетів;
 • підвищення цифрової грамотності, теоретичного, науково-методичного рівня підготовки педагогічних працівників;
 • забезпечення індивідуальних підходів до навчання і виховання студентів;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи викладачів;
 • організація та проведення атестації викладачів;
 • виховання патріотизму, громадянських якостей особистості студентів;
 • надання методичної допомоги в організації роботи та контроль за діяльністю предметних циклових комісій;
 • організація і контроль за навчально-методичною роботою викладачів;
 • підвищення рівня знань, умінь і навичок студентів шляхом упровадження інноваційних форм і методів роботи.

Методична робота навчального закладу ґрунтується на таких принципах:

 • організація цілеспрямованої колективної роботи над проблемними питаннями навчального року;
 • системний взаємозв’язок планування та організації;
 • забезпечення індивідуальної творчої роботи кожного викладача над методикою викладання навчальних дисциплін;
 • практична спрямованість змісту методичної роботи;
 • єдність науковості та доступності у змісті методичної роботи, що означає, з одного боку, орієнтацію на сучасний рівень наукових знань, а з другого – на реальне врахування можливостей педагогічного колективу навчального закладу;
 • обґрунтований вибір ключових проблем на кожен навчальний рік, в основі якого лежить розпорядчий щорічний лист Міністерства освіти України «Про організацію навчально-виховного процесу» та Методичні рекомендації.

На початку навчального року була створена методична рада у складі:

 • Сеніна В.С, голова методичної ради, заступник директора з НР коледжу;
 • Бабенко С.П., секретар комісії, зав. практичним навчанням;
 • Лещенко Е.Ф., заступник директора з ВР коледжу;
 • Мірошниченко Л.М., методист коледжу;
 • Нескуба І.М., зав. медсестринсько-акушерським відділенням;
 • Суханова Я.Є., зав. фельдшерським відділенням;
 • Ільїна А.О., голова ЦМК клінічних дисциплін;
 • -Дехтяр Н.А., голова ЦМК гуманітарних дисциплін;
 • Бойко Л.А., голова ЦМК природничо-наукових дисциплін;
 • Ковальова М.І., голова ЦМК педіатрії та вузьких дисциплін;
 • Серебрякова Л.В., голова ЦМК загальноосвітніх і соціально-економічних дисциплін;
 • Кохан Н.І., завідуюча бібліотекою.

Методична рада працювала над вдосконаленням науково-методичної та навчально-виховної роботи. Були проведені засідання науково-методичної ради та розглянуті такі питання:

 • Підсумки роботи методради коледжу в 2020-2021 навчальному році.
 • Обговорення плану роботи: методичної ради, методичної роботи коледжу, кабінету, творчих  груп; розгляд  графіка курсів ПК, предметних тижнів.
 • Інструктаж щодо складання планів роботи ЦМК, кабінетів, гуртків, робочих програм навчальних дисциплін.
 • Розподіл обов’язків між членами методичної ради.
 • Роль методичної служби в організації та проведенні студентської науково-дослідної роботи.
 • Творчий звіт викладачів, що атестуються щодо реалізації на практиці нових форм, методів і способів педагогічної діяльності.
 • Про підготовку до науково-методичної конференції та виставки навчально-методичної документації викладачів.
 • Формування позитивної мотивації до навчання як складова якісної професійної підготовки студентів.
 • – Про стан підготовки методичної документації   викладачів, що атестуються.
 • Про стан успішності студентів у І семестрі 2020-2021 н.р.
 • Організація дистанційного навчання в коледжі у зв’язку з карантином під час епідемії COVID-19.
 • Методичні вказівки та рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю, проведення заліково-екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2020-2021р. у КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий  коледж» ХОР в умовах карантину.
 • Стан успішності студентів у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.
 • Стан реалізації приватних науково-методичних проблем.
 • Підсумки атестації викладачів за 2020-2021 навчальний рік.
 • Обмін думками та пропозиціями щодо планування методичної роботи та впровадження змішаного навчання в коледжі.

            Розглядались також питання, пов’язані з вивченням, узагальненням та поширенням передового досвіду викладачів. Слід відзначити, що всі засідання методичної ради пройшли на належному рівні: цікавими, змістовними були доповіді викладачів Ковальової М.І., Северіної О.Ф., Завражної О.О., Гінзбург Л.І., вироблено методичні рекомендації та інше.

На засідання педагогічної ради  коледжу виносились питання організаційного, проблемно-методичного, навчально-виховного характеру, пов’язані з удосконаленням навчально-виховного процесу, а саме:

 • Підсумки навчально-виховної роботи педагогічного колективу за 2019-2020 навчальний рік і завдання на 2020-2021 навчальний рік.
 • Особливості організації та проведення прийому до коледжу в 2020р. Затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2020-2021 навчальний рік.
 • Інноваційні методи навчання здобувачів фахової передвищої освіти.
 • Творчий звіт викладачів, що атестуються щодо реалізації на практиці нових форм, методів і способів педагогічної діяльності.
 • Про підготовку до науково-методичної конференції та виставки навчально-методичної документації викладачів.
 • Формування позитивної мотивації до навчання як складова якісної професійної підготовки студентів.
 • Аналіз навчально-виховної роботи педагогічного колективу за І семестр 2020-2021 навчального року і завдання на ІІ семестр.
 • Результати переддипломної практики та державних іспитів зі спеціальності 223 Медсестринство, ОПП «Акушерська справа».
 • Про присвоєння кваліфікації «Акушерка».
 • Про стан підготовки методичної документації   викладачів, що атестуються.
 • Про стан успішності студентів медсестринсько-акушерського відділення за І семестр.
 • Стан взаємовідвідування занять викладачами ЦМК клінічних дисциплін.
 • Стан успішності студентів фельдшерського відділення за ІІ семестр.
 • Результати переддипломної практики та державних екзаменів зі спеціальності 223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа», «Лікувальна справа».
 • Присвоєння кваліфікації «Сестра медична», «Фельдшер».
 • Затвердження педагогічного навантаження на 2021-2022 навчальний рік.

Рішення педагогічної ради спрямовувались на вдосконалення підготовки майбутніх спеціалістів на належному теоретичному і практичному рівні. Розглядались також питання пов’язані зі щорічним підвищенням кваліфікації викладачів, атестацією викладачів, вивченням передового педагогічного досвіду.

В роботі педагогічної ради взяли участь викладачі:

 • Ковальова М.І. – Студентоцентроване навчання: виклики сьогодення (жовтень).
 • Суханова Я.Є. – Деякі проблемні питання освіти та медичної освіти зокрема (жовтень).
 • Северіна О.Ф. – Формування інформаційно-цифрової компетентності викладачів (грудень).
 • Давидова Н.В. – Як викладачам порозумітися з «цифровим» поколінням студентів (грудень).

Проводиться значна робота по накопиченню та систематизації методичних матеріалів за темою «Забезпечення мобільності у фаховій передвищій освіті, студентоорієнтованого навчання, формування індивідуальних освітніх траєкторій сучасними засобами навчання».

Викладачі коледжу беруть участь онлайн в роботі регіональних та Всеукраїнських заходів.

В листопаді проведено І етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, в якому взяли участь 37 студентів коледжу. Переможцями стали Бондаренко В. І., Глазкова М.О., Череп Т.О.

В ХХІ Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика взяли участь 41 студент нашого коледжу. Переможні місця отримали Ковальова В.В., Волкова Л. І.,  Крамаренко Є. В. Викладач Дехтяр Н.А.

9 листопада у День української писемності та мови викладачі, співробітники та студенти коледжу традиційно, але дистанційно долучились до написання ювілейного XX Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності «Виклики книжкової ери». Радіодиктант задуманий як своєрідний флешмоб чи акція єднання навколо рідної мови, участь у якій може взяти кожен охочий. Цього року в тексті диктанту були слова на перевірку нового правопису.

Циклові комісії працювали за планами згідно приватних проблем. В основу їх роботи була покладена педагогічна та методична робота викладачів, спрямована на удосконалення змісту навчання та виховання студентів.

На засіданнях ЦМК розглядалися питання: підготовка кабінетів до нового навчального року, оновлення та корекція комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін, стан успішності студентів, стан підготовки атестаційних матеріалів, поповнення кабінетів навчальними посібниками, методичними та дидактичними матеріалами, обговорювалися методичні розробки до відкритих занять, оновлення НМК.

Заслухані та обговорені актуальні методичні доповіді згідно плану роботи методичної ради.

НМК викладачів поповнені презентаціями, аудіовізуальними засобами навчання, посібниками, дидактичними матеріалами, методичними розробками тощо.

В коледжі продовжено роботу по  впровадженню змішаного навчання при організації навчального процесу, створені кабінети Google Classroom за допомогою набору сервісів від Google G Suite for Education та продовжується робота по наповненню їх контентом.

Плани роботи ЦМК  по взаємовідвідуванню виконані.

Засідання ЦМК проводилися щомісячно, оформлені протоколи.

План методичної роботи коледжу, методичної ради та методичного кабінету складені на початок навчального року та виконані.

Методичний кабінет проводив роботу по вивченню, пропаганді і впровадженню в навчально-виховний процес передового  педагогічного досвіду викладачів, підвищенню кваліфікації, проводив орієнтацію на сучасний рівень наукових досягнень, інноваційних методів викладання, надавав допомогу викладачам у створенні НМК, в підготовці до відкритих занять,  конференцій, систематизував методичні матеріали, які друкуються; пропагував форми і методи активного навчання та виховання.

3 грудня Директор коледжу В.П.Кучеренко та викладач М.І.Ковальова взяли участь у Міжвузівській галузевій онлайн-конференції з міжнародною участю, присвяченій Міжнародному дню людей з обмеженими фізичними можливостями на базі ННІПФ Національного фармацевтичного університету.

10 березня студенти групи Ф11 під керівництвом викладача української мови та літератури Н.А. Дехтяр долучились до Всеукраїнського літературного онлайн-марафону, присвяченого пам’яті Тараса Шевченка «Єднаймо душі словом Кобзаря!» Проведення Марафону за участі студентської спільноти  сприяло піднесенню престижу української мови і літератури у молоді, підвищенню рівня загальної мовної культури, вихованню в його учасників почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, вшануванню Великого Кобзаря, поета світового рівня – Тараса Григоровича Шевченка.

Студентка групи Ф21 Бондаренко Владислава виступила з  власною поезією «Незмінне». А студент групи Ф11 Мирошниченко Микола розповів «Заповіт» англійською мовою.

18 січня, з дотриманням усіх протиепідемічних норм,  проведена виставка навчально-методичної документації, яка має професійно-практичний, пошуковий та науково-дослідницький напрямки. Матеріали в основному змістовні, естетично оформлені, також викладачі наповнили кабінети Classroom навчальним контентом. Серед кращих слід відзначити роботи:

 • Збірка уроків-презентацій з математики «Логарифми», «Числові функції та їх властивості», «Випадкова подія. Відносна частота. Ймовірність випадкової події» (Сеніна В.С.).
 • Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни « Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова)» для аудиторної та позааудиторної роботи студентів (Лещенко Е.Ф., Мірошниченко Л.М.).
 • 3D макет коронавіруса (Бабенко С.П.).
 • Методичні розробки та Методичний супровід практичних занять з дисципліни «Анатомія людини» (Нескуба І.М.).
 • Методичні рекомендації з організації змішаного навчання при викладанні дисципліни «Догляд за хворими та ММТ» (Суханова Я.Є.).
 • Кейс на тему «Хронічний бронхіт» (Давидова Н.В.).
 • Презентації «Рак молочної залози», «Рак товстої кишки», «Рак стравоходу» (Ільїна А.О.).
 • Методичні рекомендації по темі Covid. Інформаційні матеріали на основі Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (Covid-19). Інфографіка щодо відбору, зберігання та транспортуваннязразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 на основі Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (Covid-19). Інформаційні матеріали на основі Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (Covid-19).
 • Педагогічний досвід (Северіна О.Ф.).
 • Методичні розробки з української мови «Види простих речень. Односкладні речення», «Принципи українсько орфографії», Робочий зошит для практичних занять з української мови за професійним спрямуванням. (Дехтяр Н.А.).
 • Українська література в таблицях і схемах, підготовка до ЗНО, (Дехтяр Н.А., Мірошниченко Л.М.).
 • Методична розробка заняття із зарубіжної літератури «Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Франція. Гюстав Флобер «Пані Боварі». Презентації (відеоряд) до занять з культурології (Стулій О.М.).
 • Алгоритми практичних навичок з дисципліни «Медсестринство в сімейній медицині» (Грудніна Л.В.).
 • Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова(за професійним спрямуванням) (Гінзбург Л.І.).
 • Мобільні опитування в навчальній аудиторії Polleverywhere i Mentimeter (Завражна О.О.).
 • Методичний посібник для студентів з біології з екологією «Імунобіологічні препарати» (Бойко Л.А.).
 • Майстер-клас «Застосування технології розвитку критичного мислення на заняттях з історії як інноваційного підходу у сучасній освіті», Портфоліо, навчальний проєкт «ЗНО потужний інструмент для формування креативної особистості» (Серебрякова Л.В.).
 • Збірник завдань для студентів І курсу (Пономаренко Є.М.).
 • Методичні рекомендації для СПРС «Захворювання крові у пацієнтів похилого віку», презентація «Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим» з дисципліни «Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина» (Ковальова М.І.).
 • Презентації «Лазерне випромінювання», «Оптика в медицині» (Курочка Н.С.).
 • Методична розробка відкритого заняття з фізичного виховання «Волейбол. Техніка гри у нападі» (Безверхий Ю.А.).

21 січня 2021 року проведена науково-практична конференція  «Науково-педагогічні основи та шляхи розвитку й удосконалення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання»  за допомогою сервісу Google Meet (в  G Suite for Education).

Досвідом роботи з цієї теми поділилися викладачі:

 • «Використання освітніх ресурсів при організації дистанційного навчання на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням – з досвіду роботи (Е.Ф. Лещенко).
 • «Застосування елементів дистанційного навчання при підготовці фахових молодших бакалаврів» – Суханова Я.Є.
 • « Ризик виникнення ПТСР в умовах дистанційного навчання» – Ковальова М.І.
 • Засоби комунікації під час організації дистанційного навчання» – Шоха І.А.

 Студентка ІІІ курсу Мєркулова Т. під керівництвом викладача Серебрякової Л.В. взяла участь у 56-й Обласній заочній студентській конференції за підсумками науково-дослідної роботи студентів у закладах передвищої фахової медичної освіти Харківського регіону «Розвиток охорони здоров’я на Слобожанщині в історичному та сучасному вимірі», яка відбулася 7-11 червня 2021 року на інформаційній платформі з науково-дослідною роботою «Манікюр або підводні камені краси».

Про всі проведені у коледжі та поза його межами заходи можна дізнатися на офіційному веб-сайті КЗОЗ «Ізюмський медичний фаховий коледж» ХОР.

Отже, в 2020-2021 навчальному році коледж працював над питаннями організації освітньо-виховної, методичної роботи та їх вирішенню у розрізі запровадження нових нормативних документів; різностороннім напрямкам національно-патріотичного виховання;  пріоритетним завданням профорієнтаційної роботи закладу освіти; заходам щодо забезпечення адаптації студентів першого курсу та збереження контингенту студентів наступних курсів; проблемним питанням підготовки та проведення ліцензійного іспиту «Крок М».

 

 1. ВИХОВНА РОБОТА

 

Виховна робота в коледжі протягом навчального року здійснювалась на засадах Законів України “Про вищу освіту”, “Про фахову передвіщу освіту”,  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від (18.12.2019р.); Концепції розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25.06. 2013р. № 344, Положення про організацію освітнього процесу в КЗОЗ « Ізюмський медичний фаховий коледж» (зі змінами 2020 року щодо організації дистанційного навчання) , Концепції національно-патріотичного виховання,  Статуту  коледжу, а також згідно Єдиного плану виховної роботи коледжу, Плану роботи Ради профілактики правопорушень на 2020-2021 н. р., Плану роботи методичного об’єднання класних керівників академічних груп та вихователя гуртожитку, а також відповідно до рекомендаційних листів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, Департаменту охорони здоров’я та Департаменту  науки та освіти ХОДА, Постанов Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у поточному році».

Особливістю щодо організації виховної роботи було те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширення на території України корона вірусу COVID – 19, спричиненої короновірусом SARS – CoV-2» (зі змінами та доповненнями) під час локдаунів, виховання здобувачів освіти здійснювалась дистанційно.

Основною метою виховної роботи в навчальному закладі було і залишається формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ; а також розвиток соціально, професійно й життєво ціннісних орієнтирів і компетентностей у майбутніх медичних  працівників, конкурентоспроможних на ринку праці та здатних працювати в умовах реформування системи охорони здоров’я.

Планування виховної роботи у коледжі здійснювалось на засадах компетентнісно зорієнтованого розвитку особистості за такими основними напрямами:

 1. Національно-патріотичний.
 2. Громадянський.
 3. Превентивний та правовий.
 4. Марально-етичний.
 5. Художньо – естетичний.
 6. Трудовий та професійний.
 7. Фізичний. Пропаганда та формування здорового способу життя.
 8. Екологічний.
 9. Сімейно-родинний.

Відповідно до мети та напрямів виховної роботи напочатку навчального року було визначено основні завдання:

 1. Виховання громадянина – патріота Української держави, з активною соціальною позицією, формування національної свідомості й мислення, любові до рідної землі, шанування культури і традицій свого народу;
 2. Формування й розвиток життєвих компетентностей;
 3. Формування й розвиток у студентської молоді культури спілкування та мовленнєвої компетентності;
 4. Виховання кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, толерантності, поваги до жінки, глибокого зв’язку з природою);
 5. Виховання правової культури; дотримання законів Конституції України;
 6. Утвердження в студентському колективі гуманістичних і демократичних засад як основи загальнолюдських стосунків, цивілізованого співіснування;
 7. Запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;
 8. Виховання в студентської молоді високо життєвих якостей, духовних цінностей (милосердя, людяності, доброчинності тощо);
 9. Виховання відповідальності до професійних обов’язків медичного працівника; усвідомлення престижу обраної спеціальності;
 10. Виховання у студентів розради як духовної цінності, співчуття до людей з обмеженими фізичними особливостями та вадами;
 11. Вироблення у студентів свідомого ставлення до праці як вищої цінності людського суспільства;
 12. Пропагування здорового способу життя, формування здоров’я-збережувальної компетентності;
 13. Виховання почуття до прекрасного, розвиток творчого потенціалу, художньо-естетичних здібностей студентів-медиків.

Реалізація виховної мети в коледжі здійснюється переважно через реалізацію окреслених виховних завдань на рівні студентської групи та відділень, завдяки безпосередній діяльності  керівників академічних груп та  завідувачів відділень. Планування виховної роботи на рівні структурних підрозділів коледжу ґрунтується на науково-правовій базі, що передбачає використання ефективних засобів масового та індивідуального впливу з урахуванням вікових, статевих і психологічних особливостей студентів. Питання щодо організації та реалізації мети та завдань виховної роботи розглядаються на засіданнях педагогічної, адміністративної, методичної рад та методичного об’єднання класних керівників академічних груп.
Методичне об’єднання класних керівників студентських груп, що є одним з основних підрозділів у системі координування освітнім процесом у коледжі, що функціонує за річним планом роботи. Методичне об’єднання охоплює 17 класних керівників, на засіданнях якого розглядаються та вивчаються актуальні педагогічні, психологічні та соціальні проблеми студентської молоді, а саме:

 • « Як забезпечити ефективний зворотній зв’язок зі студентами першого року навчання»;
 • «Психологічні особливості процесу адаптації студентів до навчання у медичному коледжі»;
 • «Вплив темпераменту на рівень емоційного інтелекту студентів»;
 • «Сучасні інноваційні підходи до виховання патріотизму та національної свідомості (з досвіду роботи)»,
 • «Виховання свідомого ставлення до здоров’я як найвищої соціальної цінності».

Заслуговують на увагу освітні заходи, які були передбачені Єдиним планом виховної роботи  коледжу, зокрема:

 1. Організаційні (наради, консультації щодо планування та реалізації виховних заходів на рівні органів студентського самоврядування, студентських груп, циклових (предметних) комісій, відділень, гуртожитка;
 2. Співпраця з соціально-психологічною службою міста;
 3. Правові (студентски конференції із залученням представників ювенальної привенції, круглі столи, зустрічі з представниками правоохоронних органів, громадських організацій, юристами );
 4. Соціально-психологічні (бесіди, індивідуальне консультування, анкетування, діагностування соціально-психологічних проблем в період адаптації, а також соціально-психологічна робота зі студентами-сиротами, напівсиротами, студентами які опинились у складних життєвих обставинах;
 5. Соціально-психологічні тренінги; індивідуальні бесіди, круглі столи, а також матеріальна підтримка соціально незахищеної категорії студентів);
 6. Національно-патріотичні (брифінги, інформаційні хвилинки, тематичні лекції, участь в конкурсах знавців української мови, виготовлення стіннівок до ювілейних дат національно-історичних подій, тематичні уроки-екскурсії в Ізюмському краєзнавчому музеї, музеї ім. М..Себельова,
 7. Професійно зорієнтовані заходи, що сприяють формуванню фахових умінь і навичок, принципів медичної етики і деонтології, професійної відповідальності й мобільності (тематичні лекції за календарем професійних свят, тематичні вечори до Дня медичної сестри (травень) та Дня медичного працівника (червень), ,
 8. Волонтерська робота – участь студентів у загоні «Милосердя», доброчинних акціях «Від серця до серця», «Святий Миколай», «Великодні дзвони» з метою допомоги дітям соматичного відділення ЦРЛ.
 9. Здоров’язбережувальні (конференції, лекції, інформаційні хвилинки до Міжнародних днів боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІД-інфекції, акції проти шкідливих звичок паління, наркоманії й алкоголю; репродуктивне виховання, участь в акції «Молодь обирає здоров’я»);
 10. Екологічні та природоохоронні заходи (тематичні години спілкування, організація та проведення днів довкілля, флористичні конкурси);
 11. Родинно-сімейні заходи, що сприяють вихованню родинно-сімейної свідомості, культури сімейних стосунків, поваги до своєї родини; культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, толерантності, поваги до жінки; залучення батьків до спільного виховного процесу (загальноколеджні та класні батьківські збори, тематичні лекції для батьків, індивідуальні бесіди з батьками, тематичні заходи до Дня матері);
 12. Заходи суспільно-корисної праці (озеленення території, навчальних кімнат, прибирання території, чергування в навчальних корпусах та у гуртожитку тощо).

          Слід зазначити, що всі ці виховні заходи проводились з урахуванням карантинних обмежень.

Серед основних форм виховної роботи зі студентами є:

 • тематичні години на рівні академічної групи;
 • інформдайджести та інформаційні хвилини;
 • літературні вітальні вечори;
 • години спілкування, круглі столи;
 • тематичні студентські конференції;
 • свята, обряди;
 • участь у державних акціях;
 • спортивні змагання.

 Традиційними в коледжі стали виховні заходи (інформаційні хвилинки, тематичні вечори), приурочені до міжнародних та державних свят, зокрема до Дня незалежності України; Дня знань; Дня працівників освіти; Дня української писемності та мови; Міжнародного Дня миру; Свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва; Дня студента; Дня Соборності України; Міжнародного Дня прав жінок і миру; Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом; Всесвітнього Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом; Всесвітнього дня проти тютюну; Всесвітнього Дня здоров’я; Чорнобильської трагедії; Дня матері; Міжнародного дня сім’ї; Дня захисту дітей; Дня Перемоги; Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; Дня слов’янської писемності і культури; Дня медичної сестри та медичного працівника.

Необхідно відмітити, що у коледжі належним чином здійснюється робота з профілактики правопорушень, яка спрямована на вивчення студентами нормативно-правових документів, на максимальне залучення студентів в гуртки, клуби тощо. З цією метою в коледжі діє Рада профілактики правопорушень, яка координує правове виховання для попередження правопорушень серед студентської молоді, а також налагоджена співпраця з Центром соціальнимх служб для молоді, зокрема  громадською організацією «Карітас». Так для студентів коледжу систематично проводяться лекції «Права, свободи та обов’язки громадян України», «Злочин і кара», «Права людини при затриманні, арешті, обшуку… (якщо вам ще немає18-ти)».
Відповідно до наказу МОН України «Про затвердження Положення про студентське самоврядування вищих навчальних закладів» та наказу МОЗ України «Про покращення виховної роботи у вищих медичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації в коледжі функціонують органи студентського самоврядування яке є органічною складовою навчально-виховного процесу, в основі якої діє механізм чіткої взаємодії органів самоврядування з педагогічною, адміністративною радою коледжу, цикловими (предметними) комісіями, методичним об’єднанням класних керівників академічних груп, батьківською радою.

Заслуговує на увагу волонтерська робота студентів коледжу, головною метою якої є можливість реалізувати свої духовні якості та допомогти іншим. Члени студентського самоврядування співпрацюють з молодіжними громадськими організаціями міста: «Молодь Діє»,  «Громадська мистецька формація», а також з органами студентського самоврядування Харківського Національного медичного університету, Національного фармацевтичного університету, КЗОЗ Купянського медичного коледжу. Члени студентського самоврядування активно долучаються до заходів управління у справах сім’ї, молоді та спорту, приймають участь у конференціях організованих Всеукраїнською радою студентського самоврядування, обласних студентських форумах, також студентська Рада співпрацює з організацією Червоного Хреста.

Слід зазначити що пріоритетними напрямами роботи студентської профспілкової організації є  соціальний напрямок, а саме надання різноманітної соціальної допомоги студентам, які опинились у складних життєвих обставинах.

У коледжі багато студентів іногородніх. Вони живуть у гуртожитку або наймають квартири. Їм часто буває важко адаптуватись до нових умов життя. Допомогу у вирішенні  проблем з питань організації побуту, вільного часу лягає на плечі вихователя гуртожитку і класного керівника. Виховний процес у гуртожитку здійснюється згідно плану виховної роботи вихователя, який було затверджено на підставі   Єдиного  плану виховної роботи коледжу з урахуванням інтересів студентів які мешкають у  гуртожитку.  Вихователь гуртожитку разом із завідувачем намагаються створити сприятливі соціально-психологічні та побутові умови для проживання студентів.  Значна увага приділяється дозвіллю студентів, які мешкають в гуртожитку. Щорічно проводяться заходи спрямовані на згуртування студентського колективу, розвиток національно-патріотичних, естетичних якостей, а саме: вечір відпочинку «Хліб – сіль новоселам», конкурси «Міс – осінь» , «Краща кімната», свято Масленої.

Контроль за дотриманням належних умов проживання, правил внутрішнього розпорядку покладено на студентську Раду гуртожитку та вихователя. Також організовано чергування класних керівників і адміністрації у гуртожитку згідно графіків.

Зважаючи на епідемічну ситуацію масові та оздоровчі спортивні заходи не проводились у коледжі, але студенти приєднувалісь до оздоровчих заходів онлайн.

Одним з пріоритетних напрямів виховного процесу є робота  з батьками студентів коледжу, що здійснюється за щорічним планом виховної роботи. Відповідно до розробленого Положення в коледжі діє батьківська Рада, яка співпрацює з адміністрацією, класними керівниками та органами студентського самоврядування. Під час карантинних обмежень робота з батьками студентів здійснювалась за допомогою мобільних та онлайн ресурсів.

Під час дистанційного навчання в умовах карантину виховна робота не втратила своєї актуальності. Адже вона має такі важливі функції: профілактичну, ціннісно-орієнтаційну, просвітницьку, профорієнтаційну та формування особистісних якостей.

Для здійснення виховної роботи з 12 березня класні керівники використовували в роботі наступні сервіси:

 • Viber;
 • Whats-App;
 • https://learningapps.org;
 • com.ua;
 • https://onlinetestpad.com/ua/tests/geography;
 • Zoom;
 • Microsoft teams;
 • Google classroom;
 • https://prometheus.org.ua/;
 • https://moyashkola.com.ua/;
 • https://classroom.google.com/h;
 • Facebook

З огляду на зазначене, організація виховної роботи в коледжі ефективно спрямована на формування життєвих та фахових компетентностей здобувачів освіти  – майбутніх медичних  працівників на засадах високої моралі та етики, забезпечуючи особистісне освітнє  й професійне зростання.

  

VІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

У 2020 -2021 навчальному році робота адміністрації з педагогічними кадрами проводилася відповідно до плану заходів з підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників коледжу.

Підготовку молодших спеціалістів здійснюють 43 викладача, з яких 30 штатних, що становить 69,8 %, сумісників – 13, що становить 30,2%.

З числа штатних викладачів мають звання «викладач-методист» – 12 викладачів (40%), кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» мають 20 викладачів (66,8%), «спеціаліст першої категорії» – 5 (16,8%),  «спеціаліст другої категорії» – 4 (13,4%), «спеціаліст» – 1 (3%). Мають ступінь вищої освіти «магістр» – 18 викладачів (60 %).

          Керівний склад коледжу має вищу базову освіту, посади директора, завідувачів відділень, завідувача практичним навчанням – обіймають фахівці з вищою медичною освітою. Посади заступників директора з навчальної роботи, виховної роботи  та методиста обіймають фахівці з вищою педагогічною освітою.

В складі педагогічного колективу:

 • Заслужений лікар України –   директор медколеджу В.П.Кучеренко;

– відмінник охорони здоров’я –  викладач медсестринства в педіатрії О.Л.Золотарьова.

Всі викладачі викладають дисципліни, що відповідають їх базовій освіті і мають педагогічний стаж:

            до 5 років –                 1 чол.

            до 10 років –               3 чол.

            понад 10-ть років –    8 чол.

            більше 25-ти років –  18 чол.

Більшість викладачів-сумісників є провідними  спеціалістами КНП Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері», більша частина викладачів мають вищу категорію.

Пріоритетним  напрямком  навчально-виховного  процесу  є реалізація  програми «Формування професійної та соціальної компетентності студента». Згідно з планом підвищення кваліфікації в 2020 – 2021 навчальному році підвищення кваліфікації викладачів здійснювалось

При МОН Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти:

 • Кучеренко В.П.

 На освітній платформі «PROMETHEUS» курси пройшли:

 • Кучеренко В. П.
 • Сеніна В.С.
 • Дехтяр Н.А.
 • Безверхий Ю.А.
 • Казюта О.Ф.
 • Мірошниченко Л.М.
 • Філіппова О.В.
 • Золотарьова О.Л.
 • Цапинська Ю.В.
 • Бабенко С.П.
 • Золотарьова О.Л.
 • Безверхий Ю.А.

   У І півріччі курси підвищення  кваліфікації при ХАНО пройшли:

 • Пономаренко Є.М. – «Хімія».
 • Казюта О.Ф. – «Фізичне виховання».
 • Талалай Д.В. – «Фізичне виховання».
 • Клюс Р.І. – «Фізичне виховання».

При Інституті аналітичних досліджень і сучасної освіти. Академія сучасної психології:

 • Ковальова М.І.

Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів «Мистецтво лікування»:

 • Ковальова М.І.
 • Цапинська Ю.В.
 • Давидова Н.В.

При ТОВ «Всеосвіта»:

 • Бабенко С.П.
 • Суханова Я.Є.

При Міністерстві цифрової трансформації Дія:

 • Бабенко С.П.

Сумський державний університет:

 • Северіна О.Ф.
 • Шоха І.А.

«Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи» Дистанційний курс науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 2020 р.:

 • Мірошниченко Л.М.
 • Нескуба І.М.
 • Северіна О.Ф.
 • Пономаренко Є.М.
 • Лещенко Е.Ф.

НМАПО імені П.Л.Шупика:

 • Северіна О.Ф.

Міністерство соціальної політики України за підтримки фонду соціального захисту інвалідів «Інклюзивне навчання та дистанційна освіта»:

 • Ковальова М.І.
 • Северіна О.Ф.
 • Пономаренко Є.М.
 • Лещенко Е.Ф.
 • Мірошниченко Л.М.

ГО «Рух Освіта»:

 • Лещенко Е.Ф.
 • Завражна О.О.

ТОВ «На Урок»:

 • Завражна О.О.

Ukrainian UGEN Generation:

 • Суханова Я.Є.

ТОВ «Всеосвіта»:

 • Гінзбург Л.І.

Атестація педагогічних працівників в 2020-2021 навчальному році проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає перевірку термінів проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, оформлення методичних папок з накопиченими матеріалами за атестаційний період викладачів, складання графіку проведення відкритих занять викладачів, які атестуються, вивчення їх рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури. Цьогоріч атестація проведена в онлайн форматі.

За підсумками атестації в 2020-2021 навчальному році на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії»  атестовані викладачі Гінзбург Л.І., Ковальова М.І., Северіна О.Ф.; на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» Ковальова М.І.; на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» Северіна О.Ф.; на присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої категорії»  Завражна О.О.; на присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст першої категорії» Суханова Я.Є.; на присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст другої категорії» Безверхий Ю.А.; на відповідність кваліфікаційній категорії  «спеціаліст першої категорії» Шоха І.А., Казюта О.Ф..

Згідно з навчальним планом у звітному році маємо вакансії з предметів:

 • вмп та медицина надзвичайних ситуацій – 396 год.,
 • хірургія, невідкладні стани в хірургії та медсестринство в хірургії – 1342 год.,
 • офтальмологія та медсестринство в офтальмології – 238 год.,
 • оториноларингологія та медсестринство в оториноларингології – 272 год.,
 • основи права – 146 год.
 • акушерство та гінекологія – 225 год.
 • анестезіологія та реаніматологія – 453 год.
 • фармакологія – 581 год.

Вищезазначені дисципліни викладаються викладачами-сумісниками.

В коледжі діє система роботи з кадрами, яка ґрунтується на дотриманні принципу наступності, оновлення керівних і педагогічних працівників.

Питання формування кадрового складу реалізується на підставі чинного трудового законодавства, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності».

 

ВИСНОВКИ  І  ПРОПОЗИЦІЇ

     Єдиний план навчально-виховної роботи в цілому виконаний.

    В наступному навчальному році педагогічному колективу необхідно:

 1. Продовжити роботу по впровадженню змішаного та дистанційного навчання при організації навчального процесу.
 1. Продовжити роботу по наповненню навчальним контентом кабінетів Google Classroom на базі сервісів від Google G Suite for Education.
 1. Вдосконалювати комп’ютерну та цифрову грамотність викладачів та студентів коледжу.
 1. Посилити роботу щодо запобігання різних видів булінгу серед студентської молоді.
 1. Розвивати та посилювати роль студентського самоврядування через захист базових інтересів студентства, участь в організації навчального процесу, розвиток різноманітних форм спілкування.
 1. Продовжувати формування патріотизму, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, традицій і надбань українського народу.
 1. З метою виконання ліцензованого обсягу прийому активізувати профорієнтаційну роботу, удосконалити форми і методи її роботи.
 1. Висвітлювати всі проведені в коледжі та поза його межами заходи на офіційному веб-сайті коледжу.

Директор КЗОЗ «ІМФК» ХОР    Віктор КУЧЕРЕНКО