Публічна інформація

 

Експертні висновки про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Акушерська справа» спеціальності 223 Медсестринство Комунального закладу охорони здоров’я Ізюмського  медичного коледжу.

 11 грудня 2019р. експертна комісія МОН завершила проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Акушерська справа» спеціальності 223 Медсестринство. За результатами роботи комісії складено Експертні висновки, зміст яких доведено до педагогічного колективу на нараді.


 10 грудня 2019 року експертна комісія МОН продовжила вивчення стану роботи підрозділів коледжу для аналізу рівня підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Акушерська справа». За підсумками робочого дня написані та проаналізовані контрольні роботи з навчальних дисциплін.

SONY DSC
SONY DSC

В Комунальному закладі охорони здоровя Ізюмському медичному коледжі розпочалась робота експертної комісії МОН України щодо акредитації ОПП «Акушерська справа»

     На виконання наказу МОН України від 05 грудня 2019 року № 1001-л «Про проведення акредитаційної експертизи», відповідно до підпункту 5 пункту 2 розділу XIV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, та пунктів 4, 20 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 (далі – Положення), враховуючи звернення Комунального закладу охорони здоров’я Ізюмського медичного коледжу від 29.10.2019 № 388, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Акушерська справа» зі спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Комунальному закладі охорони здоров’я Ізюмському медичному коледжі в період з 09 грудня по 11 грудня 2019 року включно працює експертна комісія у складі:

  Голова комісії: Огнєв Віктор Андрійович завідувач кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор, голова комісії;

    Експерт: Крівцова Рита Вікторівна завідувач фельдшерсько-акушерським відділенням, викладач вищої категорії Сумського медичного коледжу – комунального закладу Сумської обласної ради.

     09 грудня 2019 року о 9.00 експертна комісія розпочала роботу.  Під час проведення робочої адміністративної наради був узгоджений та затверджений графік роботи експертної комісії в коледжі та графік проведення комплексних контрольних робіт з дисциплін освітньо-професійної програми «Акушерська справа» спеціальності 223 Медсестринство.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Графік роботи експертної комісії первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Акушерська справа» спеціальності 223 Медсестринство у Комунальному закладі охорони здоров’я Ізюмському медичному коледжі

Графік проведення контрольних робіт зі студентами під час акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Акушерська справа» спеціальності 223 Медсестринство Комунального закладу охорони здоров’я Ізюмського  медичного коледжу.


 30.05.2019 експертна комісія МОН завершила проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство. За результатами роботи комісії складено Висновки, зміст яких доведено до педагогічного колективу на нараді.

 Висновки про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство Комунального закладу охорони здоров’я Ізюмського  медичного коледжу.

 29.05.2019 експертна комісія МОН продовжила вивчення стану роботи підрозділів коледжу для аналізу рівня підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа». За підсумками робочого дня написані та проаналізовані комплексні контрольні роботи.

Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт студентами освітньо-професійної програми «Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство Комунального закладу охорони здоров’я Ізюмського  медичного коледжу.

В Комунальному закладі охорони здоровя Ізюмському медичному коледжі розпочалась робота експертної комісії МОН України щодо акредитації ОПП «Сестринська справа»

 На виконання наказу МОН України від 07 травня 2019 року № 476-л «Про проведення акредитаційної експертизи», відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Сестринська справа» зі спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Комунальному закладі охорони здоров’я Ізюмському медичному коледжі в період з 28 травня по 30 травня 2019 року включно працює експертна комісія у складі:

 Голова комісії: Боцюрко Юрій Володимирович – доцент кафедри внутрішньої медицини  № 2 та медсестринства Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет», кандидат медичних наук, доцент.

 Експерт: Лубова Тамара Федорівназавідувач відділення сестринської справи  Хмельницького базового медичного коледжу, викладач вищої категорії.

 28 травня 2019 року о 8.00 експертна комісія розпочала роботу.  Під час проведення робочої адміністративної наради був узгоджений та затверджений графік роботи експертної комісії в коледжі та графік проведення комплексних контрольних робіт з дисциплін освітньо-професійної програми «Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Графік роботи експертної комісії первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство у Комунальному закладі охорони здоров’я Ізюмському медичному коледжі

Графік проведення комплексних контрольних робіт зі студентами випускного курсу освітньо-професійної програми «Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство Комунального закладу охорони здоров’я Ізюмському  медичному коледжі.


 29.05.2019 експертна комісія МОН завершила проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство. За результатами роботи комісії складено Висновки, зміст яких доведено до педагогічного колективу на нараді.

Висновки про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство Комунального закладу охорони здоров’я Ізюмського  медичного коледжу.

  28.05.2019 експертна комісія МОН продовжила вивчення стану роботи підрозділів коледжу для аналізу рівня підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Лікувальна справа». За підсумками робочого дня написані та проаналізовані комплексні контрольні роботи з  навчальних дисциплін в групі .

 

В Комунальному закладі охорони здоровя Ізюмському медичному коледжі розпочалась робота експертної комісії МОН України щодо акредитації ОПП «Лікувальна справа»

 На виконання наказу МОН України від 07 травня 2019 року № 490-л «Про проведення акредитаційної експертизи», відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» зі спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Комунальному закладі охорони здоров’я Ізюмському медичному коледжі в період з 27 травня по 29 травня 2019 року включно працює експертна комісія у складі:

 Голова комісії: Локай Борис Анатолійович – доцент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства  охорони здоров’я України», кандидат медичних наук.

 Експерт: Коріняк Олена Павлівна – завідувач відділення лікувальної справи  Уманського медичного коледжу, викладач вищої категорії.

 27 травня 2019 року о 8.00 експертна комісія розпочала роботу.  Під час проведення робочої адміністративної наради був узгоджений та затверджений графік роботи експертної комісії в коледжі та графік проведення комплексних контрольних робіт з дисциплін освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Графік роботи експертної комісії первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство у Комунальному закладі охорони здоров’я Ізюмському медичному коледжі

Графік проведення комплексних контрольних робіт зі студентами випускного курсу освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство Комунального закладу охорони здоров’я Ізюмському  медичному коледжі.