Комунальний заклад охорони здоров’я

«Ізюмський  медичний фаховий коледж»

Харківської обласної ради

Типова форма № П-3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України
05.12.08р. №489

Код ЄДРПОУ 02010882
Дата складання 01 жовтня  2020 року

 

 

 

 

НАКАЗ № 225-к
про карантин

 

 З метою запобігання поширенню хвороби COVID-19, керуючись Законами України від 24.02.1994 №4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», від 06.04.2000 № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб»

НАКАЗУЮ:

  1. Заборонити відвідування коледжу студентами на 2 тижні з 05 жовтня до 18 жовтня 2020року.
  2. З метою виконання навчального плану, розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації.

В зв’язку з дистанційним навчанням оплату праці педагогічним працівникам проводити згідно тарифікації з дотриманням при цьому вимог чинного законодавства.

Відповідальна: Сеніна В.С. – заступник директора з навчальної роботи

  1. Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на роботу в дистанційному режимі.

Відповідальна: Мірошниченко Л.М. – методист

     4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

           Заст.директора  В. С.Сеніна