Гурткова робота

в КЗОЗ Ізюмському медичному коледжі

 

 Гурткова робота – невід’ємна частина навчально-виховного процесу у коледжі, яка розвиває і формує загальні якості відповідно довікових можливостей студентів, задовольняє психологічну потребу у спілкуванні і самовизначенні та вирішує проблему дозвілля.

 Гурткова робота є найбільш масовою формою науково-дослідницької творчості студентів та найпоширенішою формою поза аудиторної роботи. Тематика гурткових занять підпорядкована навчальному матеріалу та відповідає науковим інтересам студентів. На заняттях гуртка студенти удосконалюють свої знання, уміння і навички, переконуються в практичному значенні їх в майбутній професії, дістають нову цікаву інформацію, з користю проводять свій вільний час. Гурток готує студентів до самопізнання, самоутвердження і самовираження.

Мета гурткової роботи:

 • розширення і поглиблення бази знань;
  · розвиток пізнавальних інтересів і творчихздібностей;
  · формуванняпрактичнихумінь і навичок.

 

Завдання гурткової роботи:

 • створення умов для творчого розвитку та самовираження студентів;
  · організація змістовного дозвілля студентів;
  · впровадження інноваційних форм і методі внавчання та виховання;
  · створення системи роботи з обдарованими студентами;
  · задоволення потреб студентської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.